Økonomisk uafhængig (beregner)

Hvad vil det sige, at være økonomisk uafhængig?

Økonomisk uafhængighed kan defineres som friheden til at leve uden at være afhængig af fast arbejdsrelateret indkomst. Det drejer sig ikke om at slippe for at arbejde, men om friheden til at kunne leve efter sine egne spilleregler og til frit at kunne disponere over sin tid. For de fleste af os vil målet om økonomisk uafhængighed ligge langt ude i fremtiden og kræve mange års indsats, og derfor er det sjældent den rette strategi for de, som er trætte af deres arbejde og drømmer om at give chefen fingeren. Hvis det er tilfældet, bør man i stedet bruge sin energi på at finde et job, man vil holde af.

Beregn dit investeringsbehov

Måske spekulerer du på, hvor meget du selv skal puge sammen, for at blive økonomisk uafhængig. Derfor har jeg lavet nedenstående beregner, hvor du kan indtaste dine egne forudsætninger. Prøv at lege lidt med tallene, måske er du tættere på end du regnede med. Eller måske kan du allerede nu blive økonomisk uafhængig i udlandet.

Beregneren tager udgangspunkt i, at dine investeringer er placeret i aktiemarkedet.

Pga. opdatering af design er den integrerede beregner slået fra. I stedet kan du åbne beregneren i et nyt billede ved at klikke på nedenstående link.

ÅBEN BEREGNER HER

Hvor mange penge skal jeg så bruge, for at være økonomisk uafhængig?

For mange vil ideen om økonomisk uafhængighed sikkert lyde som en utopisk drøm, der ikke kan lade sig gøre. Men hvorvidt økonomisk uafhængighed er et realistisk mål, afhænger i høj grad af, hvor dyrt man lever. Hvis man, som Jacob, er villig til at leve for under 40.000 kr. om året, så er målet i høj grad inden for rækkevidde. Vi andre (storforbrugere) må regne med at lægge en noget større indsats. Her er et lille regneeksempel med udgangspunk i familien Pengepuger:

Som tidligere nævnt kan en familie som vores fint leve for 21.000 kr. om måneden. Det til være lidt stramt, men kan absolut lade sig gøre, også uden at skære helt ind til benet.

Vores månedlige bruttoudgifter til boliggælden udgør 10.200 kr. Det er lidt højt, dels fordi vi har slået os ned i Nordsjælland, dels fordi vi ønsker at høvle gælden af hurtigst muligt. Når gælden er betalt kan vi derfor leve for 21.000 – 10.200 = 10.800 kr. om måneden, eller 129.600 kr. om året. Det er jo ikke et kæmpe beløb, men hvor meget skal vi egentlig have investeret for at kunne indbringe en nettoindkomst på 129.600 kr.?

Kapitalgevinster beskattes i Danmark efter to trin. De første 49.200 beskattes med 27 %, hvorefter afkast over denne grænse beskattes med 42 %. For gifte par fordobles bundgrænsen til 2 x 49.200 = 98.400 kr. For ægtepar vil de første 98.400 således indbringe 71.831 efter skat. De resterende 57.768 kræver et større investeringsafkast, fordi de beskattes med den højere sats. I alt skal vi derfor indbringe 98.400 + 99.600 = 198.000 kr. før skat, for at kunne have 129.600 kr. i hånden.

Men hvor stor en investering er nødvendig for at kunne skabe et sådant årligt afkast? Normalt tager jeg udgangspunkt i et interval på 4 – 6 %. Lad sige 5 % og glæde os, hvis det viser sig at være højere: 198.000 / 0,05 = 3.960.000 kr. Vores nettoværdi skal således være 3.960.000 + boliggæld, for at vi kan leve af vores investeringer og kalde os økonomisk uafhængige. Det er mange penge, men ikke umuligt over en årrække.

Læs også: Økonomisk uafhængig: Lev for 14.000 kr. om måneden og slip for skat

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com