Se kortet: Danmarks nationale gæld

0
288
Danmark, Christianshavn
Dette er et gæsteindlæg skrevet af Signe fra mikonomi.dk. Mikonomi tilbyder en sammenligning af finansielle produkter og driver lånesammenligningssitet Lånio.dk.
I denne artikel skriver Signe om den offentlige danske gæld.

Hvis du også har et super gæsteindlæg, som lige er noget for Pengepugerens læsere, så læs mere her.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at EUs ØMU-gæld er faldende. Dette afspejles også i kommunernes økonomiske situation.

Der er dog store forskelle i eurolandenes ØMU-gæld. Mens Estland ligger i toppen med kun 9,5 % gæld af BNP, ligger Grækenland helt i bunden med en gæld på 179 % af BNP. Samme billede tegnes også i de danske kommuner, hvor gælden varierer meget fra kommune til kommune.

ØMU-gæld

ØMU-gæld er et begreb, som bruges til at kunne sammenligne eurolandenes offentlige gæld. Dette indbefatter en konsolideret opgørelse af vigtige gældsposter i staten, i kommunerne og regionerne. Man kan derfor ved hjælp af begrebet finde tegn på, at finanspolitikken, der føres i det pågældende land, ikke er holdbar.


Created by Lånio.dk

I ovenstående kort angiver de røde markører de lande, der ligger over 60 % kriteriet, mens de grønne markører angiver de lande, der ligger under.

Offentlig gæld i eurolandene

60 % kriteriet er beskrevet i Stabilitets- og vækstpagten. Dette betyder at et land højest må have en gæld på 60 % af deres samlede BNP. Hvis eurolandene har mere gæld end de tilladte 60 %, risikerer de sanktioner, mens andre lande får henstillinger om at forbedre gælden.

Ifølge Danmarks Statistik er der kun tolv eurolande, som ligger under 60 % kriteriet. Udover Estland og Danmark overholder Malta, Polen, Slovakiet, Sverige, Litauen, Letland, Rumænien, Tjekkiet, Bulgarien, Luxembourg og Estland 60 % kriteriet.

Den samlede gennemsnitlige ØMU-gæld for EU-landene er 83,5 % af BNP. Denne har været faldende siden 2014 med omkring 3 procentpoint.

Danmarks ØMU-gæld, der er på 37,7 % BNP, er et rent mønstereksempel, hvis man sammenligner med kriseramte lande såsom Portugal, Italien og Grækenland, hvis ØMU-gæld alle ligger langt over 60 % kriteriet.

Dog overgås Danmark sublimt af Estland, der med en ØMU-gæld på kun 9,5 % af deres BNP har den absolut laveste offentlige gæld af alle eurolandene.

Annonce

Udover 60 % kriteriet overholder Estland også et andet nævneværdigt krav, der omhandler det offentlige underskud. Ifølge EU må et lands offentlige underskud, også kaldet ØMU-saldo, ikke udgøre mere end 3 % af landets samlede BNP.

Estland havde et underskud på 0,3 % af BNP i 2016. Til sammenligning lå Danmarks på -0,9 %. Spanien og Frankrig er de eneste lande, der har et underskud, der udgør mere end de tilladte 3 %.

Den kommunale gæld

Ovenstående ser på den økonomiske situation i EU, men det finansielle landskab internt i Danmark er også interessant. Nedenstående kort præsenterer de danske kommuners langfristede gæld pr. indbygger.

De røde markører angiver de kommuner, der har en gæld, der ligger over gennemsnittet, mens de grønne markerer de kommuner, der har en gæld, der ligger under gennemsnittet.


Created by Lånio.dk

Den gennemsnitlige langfristede gæld for de danske kommuner var i 2016 på 14.898 kr. pr indbygger.

Tårnby er den kommune, der har den absolut laveste langfristede gæld på kun 9 kr. pr. indbygger. Til sammenligning har Samsø den højeste gæld på 124.302 kr. pr. indbygger.

Det er tydeligt, at gælden varierer meget blandt kommunerne, men langt de fleste kommuner har en gæld, der ligger mellem 10.000 og 20.000 kr.

I Finansministeriet holdes godt øje med den langfristede gæld, da denne er med til at sikre en sund kommunal økonomi. De fleste kommuners mål er ikke at være gældfri, da kommunerne stifter gæld for at kunne investere og dermed skabe udvikling1. Derfor har kommunerne tværtimod et mål om at nedsætte deres gæld, samtidig med at der gives plads til udvikling.

  1. Bemærk, Pegepugeren er meget uenig i, at offentlig gæld er en nødvendighed, red
Annonce

SKRIV ET SVAR

Indtast din kommentar!
Skriv dit navn her