Gæsteindlæg: Har du styr på skattereglerne for enkeltmandsvirksomheder?

Regnskab og skat
Gæsteindlæg
Dette gæsteindlæg er skrevet af Rasmus Graversen fra revisionsvirksomheden OB Revision, revisor København.
I dette indlæg giver Rasmus en introduktion til skattereglerne for enkeltmandsvirksomheder.

Står du i den situation, hvor du som selvstændig driver din egen enkeltmandsvirksomhed. Eller går du måske med tanker om at hoppe ud i livet som selvstændig?

I denne situation er det utrolig vigtigt, at have en bred viden omkring økonomien, og skatteregler. Læs mere i denne artikel, hvis du vil blive klogere på nogle af de mest basale regler og forhold, for økonomi i enkeltmandsvirksomheder.

Indholdsfortegnelse

3 forskellige skatteordninger

For enkeltmandsvirksomheder er der tre forskellige skatteordninger, som man som ejer kan vælge i mellem. Det man skal have i overvejelser, er at det kan blive dyrt, hvis man på et senere tidspunkt vælger at skifte skatteordninger.

Derfor vil det være en god investering at forhøre sig hos en revisor, for at høre hvad der bedst kan betale sig i din situation. De tre forskellige ordninger vil blive uddybet herunder:

Personskatteordningen 

Dette er den ordning virksomheden som udgangspunkt skal følge, medmindre ejeren vælger en af de andre ordninger. I denne ordning bliver virksomhedens økonomi og ejerens økonomi, betragte som den samme pulje.

Det vil sige at hvis virksomheden giver overskud, vil dette overskud blive beskattet med ejerens private skatteprocent. Det vil umiddelbart give en væsentlig højere skatteprocent, end i de to andre skatteordninger. 

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen ofte forkortet til VSO, er den mest omfattende af de tre skatteordninger. I denne ordning, opdeles virksomhedens overskud og ejerens privatøkonomi. Det vil sige at hvis, du lader dit overskud blive i virksomheden som en investering, vil dette kun blive beskattet af satsen for virksomhedsbeskatning.

Derfor vil du slipper med at betale 22%, i stedet for at betale din private trækprocent. Dette gør man for at give enkeltmandsvirksomheder, de samme skattefordele, som man kender fra selskaber som ApS og A/S.

Dog kræver denne model, at der er en klar og tydelig opdeling, mellem virksomheden og ejerens økonomi. Der er også krav og bogføringspligt, som også nogle gange indeholder revisionspligt. Derfor vil denne ordning, også medføre lidt øgede udgifter, til revisorhjælp. I denne ordning kan du altså spare op i din virksomhed, som kan ses som en investering.

Kapitalafkastordningen

Den tredje og sidste ordning, er kapitalafkastordningen (KAO), som kan betragtes som en enklere udgave af VSO-ordningen. Du kan nå nogle af de samme fordele som i VSO-ordningen, dog uden de administrative krav. Der er blandt andet ikke nogen bogføringspligt, og derfor er det ikke tvunget til, at få hjælp fra en ekstern revisor.

I denne ordning beregner man et kapitalafkast, af de erhvervsmæssige aktiver i virksomheden. Derefter kan kapitalafkast modregnes i ejerens private indkomst, og tillægges i virksomhedens kapitalafkast. Dette betyder at du har mulighed for at beskatte, en del af virksomhedens indkomst, som kapitalindkomst, hvilket giver dig en lavere skatteprocent af dette. Sådan kan du opnå et større skattefradrag, og derigennem sparre en god sum penge

Dette betyder samlet, at du får lignende muligheder, for at opnå nogle fordelagtige skattefradrag, med mindre administrative forpligtelser. Til gengæld kan du ikke spare indkomsten op i virksomheden.

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Man kan nemt omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et andet selskab på den forkerte måde. Det kan betyde at SKAT på et senere tidspunkt kommer og beskatter lukningen, da de betragter lukningen som et salg til et selskab.

Idet SKAT tolker sådan en transaktion, at du har solgt din enkeltmandsvirksomhed til dit nye selskab, har du som person solgt din personligt ejede virksomhed, f.eks. til et anpartsselskab, som er en selvstændig juridisk enhed. På den måde har du som person haft en indkomst, og indkomst skal beskattes.  

Hvis man ikke lige kender Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, vil det være en god ide at investere i at forhøre sig hos en revisor, for at finde ud af hvordan man omdanner sin virksomhed helt skattefrit. 

Momsregistrering

Som udgangspunkt er det ikke et krav at blive momsregistreret for nye enkeltmandsvirksomheder. Dog bliver det et krav, hvis der er tale om en omsætning på mere end 50.000 kr. Derfor skal mange virksomheder, alligevel blive momsregistreret forholdsvis hurtigt, medmindre der er tale om en hobbyvirksomhed. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der tales om omsætning, og altså ikke overskud.

Det næste beløb man skal være opmærksom på, er 15 millioner kroner. Dette vil sandsynligvis først være aktuelt, efter at virksomheden har eksisteret, i en god periode.

Hvis du har en omsætning under 15 millioner kroner årligt, skal virksomheden indrapportere og betale moms på kvartalsbasis. Men hvis din virksomhed omsætter for over 15 millioner kroner, skal indrapportering og betaling ske på månedsbasis. Dog kan man med en omsætning, på under 300.000 kroner, nøjes med en halvårlig aftale. Denne mulighed kræver, at man selv tager kontakt til SKAT, da de ikke automatisk tilbyder denne mulighed.

Momsregistreringen bidrager også med positive aspekter til din virksomhed. Man modtager et CVR-nummer, hvilket gør at virksomheden, fremstår mere seriøs og professionel. Samtidig kan du fratrække moms, på varer der er nødvendige for driften af virksomheden. Eksempelvis kan du fratrække momsen på sakse og lignende, hvis du er en frisørvirksomhed. Samtidig kan resten af udgiften trækkes fra i skat, hvilket i sidste ende vil give dig et større overskud.

Krav og drift af enkeltmandsvirksomhed

Registrering af CVR nr. 

Dette kan du gøre hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk. Når du så er inde på hjemmesiden, kræver det ikke mere end et NemID. Ved hjælp af NemID’et, kan du logge ind og kvit og frit få registreret din virksomhed.

Bogholding

Bogholdning er en vigtig del af det at føre virksomhed. Ved at føre bogholdning holder du styr på dit forbrug og indkomst. For mange virksomheder kan det hurtigt være uoverskueligt. Derfor vælger mange at tilkøbe sig diverse programmer til hjælpe virksomheden med at holde styr på økonomien.

Et godt råd til dette at man lader en professionel, enten bogholder eller revisor løbe tallene igennem og sikre at der ikke er bilag, regninger, fakturaer mv. som er gået tabt i løbet af regnskabsåret.   

Årsregnskab

Hvert år skal virksomhederne aflevere det man kalder årsregnskab. I 2020 skal årsregnskabet for 2019 indberettes senest 1. september 2020. Det anbefales dog kraftigt at man bringer det i orden god tid i forvejen. Det kan man i regel godt, idet et regnskabsår ikke følger kalenderåret.

Deadline for regnskabsåret 2020 er endnu ikke kendt, da det ikke er oplyst hos SKAT. Man kan dog godt forvente ændringer på samme måde som i år, da det var udskudt grundet Covid-19. Det kan derfor være en god idé at følge op på det løbende, således din virksomhed altid er på forkant og gearet til hvis der skulle opstå forhindringer. 

Virksomhed på egen adresse

Hvis du driver din virksomhed med adresse på din egen private adresse, er der flere ting du skal være opmærksom på. Det kan betyde skattefradrag i forbindelse med lokaleomkostninger. Men hvilke fradrag der kan opnås er meget individuelle. Dette afhænger bl.a. af om der er tale om ejer- eller lejelejlighed, og om virksomheden er et selskab eller privatejet. 

Hvis du driver en privatejet virksomhed i dit hjem, som er en ejerbolig, kan du ikke fratrække nogen udgifter ifm. med huset. Du kan dog reservere et rum i boligen til virksomheden, som så ikke må benyttes til privat brug overhovedet. I så fald kan du fratrække, den procentdel af udgifter, svarende til den del værelse udgør af huset. Samtidig kan den tilsvarende andel, trækkes fra i ejendomsværdiskatten.

Udgifter til telefoni, både til fastnet, mobiltelefon og internet, kan trækkes fuldt ud, i virksomhedens regnskab. Ejeren beskattes kun privat for 2.800 kr., uanset hvor meget udstyret bliver brugt i virksomheden.

Er din virksomhed, drevet som et selskab, vil virksomheden ofte betale husleje til ejeren. Denne husleje kan virksomheden så trække fra i skat, omvendt er skal ejeren så betale skat af denne indtægt. Du kan altså ikke slippe for at betale skat, af husleje beløbet efter reglerne for værelsesudlejning, grundet at disse regler kun gælder for privat beboelse.

Hvorfor skal du vælge at opstarte et enkeltmandsvirksomhed?

Fordele ved enkeltmandsvirksomheder

  • Det kræver ikke noget startkapital at oprette en enkeltmandsvirksomhed. Du kan altså oprette din egen virksomhed, selv uden en krone på lommen. Det er en kæmpe fordel, i forhold til eksempelvis ApS, hvor et startkapital er et krav til oprettelse.
  • Du er din egen chef. Der er heller ikke nogle medarbejdere, der kan afbryde dig, eller du skal tage stilling på anden måde. Derfor kan du altså have fuld fokus på dit arbejde, og hvad du mener er bedst for din virksomhed.
  • Der er ikke lovkrav omkring offentliggørelse af regnskaber, for enkeltmandsvirksomheder. Dette betyder at du i mange tilfælde, selv vil kunne stå for både bogføring og regnskab. På den måde kan du spare penge på revisorregningen, som du kan bruge på andre ting i virksomheden.

Ulemperne ved enkeltmandsvirksomheder

  • En af de største ulemper ved enkeltmandsvirksomheder, er, at du har personlig hæftelse. Det vil sige at hvis du kommer i den uheldige position, at din virksomhed skulle gå konkurs, hæfter du personligt for alle aktiver og kapital i virksomheden.
    I sådan et tilfælde, vil du være markant bedre stillet end hvis din virksomhed bliver oprettet som et ApS. For ApS-selskaber er der nemlig kun bekræftet hæftelse, hvorfor du ikke skal være nervøs for din private økonomi, hvis du skulle ende med at gå konkurs.
  • Du kan kun eje og drive en virksomhed. Hvis du er går med tanker om at oprette et datterselskab, eller ligefrem gerne vil være serieiværksætter, skal du være opmærksom på hvilken selskabsform, du opretter.
  • Det kan være svært at optage større lån, fordi der i enkeltmandsvirksomheder normalt ikke er bundet så meget kapital op i virksomheden. Derfor skal du være god til at lægge penge til side, hvis du vil udvide. En god løsning på dette kunne være at benytte VSO, da denne som beskrevet øverst i teksten.
    Kort opsummeret betyder det at man i stedet for at blive personligt beskattet, kan man lægge noget af overskuddet fra og derved øge sin muligheder for at investere.

Pengepugeren

Hej, jeg er Pengepugeren. Mit borgerlige navn er Rasmus Firla-Holme, og jeg bor på en lille ø sammen med Fru Pengepugeren og vores to drenge. Jeg har mange interesser, hvoraf penge og privatøkonomi er blandt de største. Jeg elsker tal og at lægge budget, men mest af alt elsker jeg den frihed, som en velfungerende privatøkonomi har givet vores familie. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan du hurtigt bliver rig. Men jeg kan give gode råd funderet i egen erfaring, sund fornuft og lidt simpel matematik, som hjælper dig til på få år at opnå tilstrækkelig økonomisk frihed til at træffe dine egne valg i stedet for at være bundet til et job.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Seneste artikler

Copyright © 2024 Pengepugeren. Alle rettigheder forbeholdes.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com