Sådan beregner du afkast fra crowdlending

En vigtig forudsætning for at kunne evaluere sin investeringsstrategi er korrekt beregning af afkast. For hvis du ikke kender dit afkast, så er det svært at vurdere, om du investerer optimalt i forhold til alternativerne.

Denne artikel har til formål at beskrive, hvordan du let kan beregne dit eget afkast i procent. Og som et ekstra incitament, er der en lille gave til dig i bunden af artiklen 🎁

Da jeg oprettede statussiden for Pengepugerens investeringer i crowdlending, skulle jeg finde en metode til at beregne afkast, der kunne give et meningsfuldt helhedsbillede. De fleste (men ikke alle) crowdlending-platforme skriver, hvad de mener, du tjener hos dem. Men ærligt talt, så stoler jeg ikke helt på de enkelte platformes beregninger. De vi naturligvis gerne give et positivt indtryk, og dertil er tal taknemmelige.

I det hele taget stoler jeg sjældent på resultater, hvor mellemregningerne er ukendte. Endvidere bruger hver platform sandsynligvis forskellige regnemetoder, hvilket gør det svært at sammenligne på tværs af platforme. Derfor ville jeg foretage mine egne beretninger, og de skulle kunne bruges til komparative analyser. Og til det formål er formlen for intern rente perfekt.

Hvad er intern rente?

XIRR står for Internal Rate of Return, eller på godt dansk Intern rente, og er en metode til beregning af afkast. Det kaldes for “intern” rente, fordi beregningen ikke tager højde for eksterne faktorer, såsom inflation og alternativomkostninger.

Alle, der investerer løbende over året, har brug for en let metode til at opgøre det reelle afkast i procent efter udgangen af en given periode. Det er ikke tilstrækkeligt bare at dividere det endelige resultat med det samlede investerede beløb, fordi man derved ikke tager højde for, at 100 kr. investeret i november ikke er det samme som 100 kr. investeret i januar.

Beregning af intern rente er derfor brugbar til evaluering af mange former for investeringer, herunder crowdlending og aktiehandel. Metoden gør det især let at beregne afkastet på en konto med mange transaktioner fordelt på mange forskellige datoer.

XIRR er desuden en let metode, som kun forudsætter, at man holder styr på hvornår og hvor meget der løbende er overført til og fra kontoen.

Annonce

Sådan beregnes XIRR AKA intern rente

Takket være de fantastiske mennesker som opfandt regnearket, er det ikke nødvendigt at hive lommeregneren frem og forsøge at huske det, vi lærte i matematiktimerne. Man skal bare bruge en simpel formel, der tager sig af alle mellemregningerne.

 

I Google Spreadsheets og den engelsksprogede version af Excel indtaster man:
XIRR([bevægelseskolonne],[datakolonne])

I dansk Excel er formlen således:
INTERN.RENTE([bevægelseskolonne];[datakolonne])

 

I eksemplet til højre blev der 1. januar overført 4.000 kr. til en investeringskonto.

Senere blev der tilført 700 kr. og efterfølgende udtrukket 350 kr.

Ved årsopgørelsen har kontoen en samlet værdi på 5.240 kr. Bemærk, at beløbet er skrevet med omvendt fortegn.

Ved hjælp af XIRR-formlen kan jeg hurtigt konstatere, at årets afkast har været 19,72 %.

Intern rente og crowdlending

Ved nogle former for crowdlending risikerer man at tabe penge, hvis låntageren aldrig betaler det, han skylder. Det kan godt være, at et lån i restance medregnes som aktiv i en periode, men hvis det kun udbetales delvist (eller slet ikke), bør dette modregnes det forventede afkast.

Og med tilstrækkelig indsigt i låntagernes ageren, kan man relativt let foretage nogle vurderinger af forventede afskrivninger og inddrage dem i sin beregning af intern rente. Vi kan kort sagt gennemføre en longitudinal analyse og bruge resultatet til at prognosticere fremtidige afvigelser fra idealet. Det er fancy-talk for at bruge tidligere perioders erfaring til at tage højde for de låntagere, som ikke betaler deres gæld.

Fx hvis vi erfaringsmæssigt ved, at 10 % af de låntagere som er 1 – 10 dage bagud aldrig betaler, så kan jeg inkludere det i beregningen. Det gøres ved at tilføje nogle kolonner for forventet tab og lægge det til kontoens samlede værdi. I eksemplet nedenfor falder kontoens værdi med 551,20 kr. og XIRR falder til 7,5 %.

Det var let, ikke?

Men jeg lovede jo også en gave. Og den gave er et regneark! Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg elsker regneark. Derfor har jeg lavet en simpel skabelon, som du kan bruge til at analysere dine egne investeringer. Filen kan hentes her: Pengepugerens XIRR skabelon.

Annonce

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com