Sådan indberetter jeg skat af udenlandsk crowdlending

Bemærk: Jeg er ikke revisor! Dette er er ikke skatterådgivning. Hvis du gør som jeg, og det viser sig, at være forkert, og du kommer i fængsel og/eller bliver hængt for landsforræderi, så er det din egen skyld.
Hvis du er revisor og mener, at jeg er helt galt på den, så skriv endelig en besked i kommentarfeltet eller send en mail.

Så blev det igen tid til at indberette din private data til årsopgørelsen for 2017. Men hvordan gør man egentlig, når det drejer sig om skat på crowdlending?

For dansk crowdlending er det let nok: Du indtaster bare beløbet i rubrik 39 – “Anden kapitalindkomst”. Men det har vist sig, at udenlandsk kapitalindkomst er noget mere bøvlet og bureaukratisk. Dog ikke mere besværligt end, at det kan læres.

Først og fremmest vil jeg gerne takke de mange, mange konstruktive kommentatorer på Sådan indberetter jeg skat af dansk crowdlending-indkomst. Det er fantastisk med så grundige og engagerede læsere, som gør arbejdet med at skrive og opretholde bloggen det hele værd!

Erklæring K

Hvad er Erklæring K” tænker de fleste pengepugere sandsynligvis.

Erklæring K er et for mange ukendt dokument, som skal udfyldes, hvis man har en konto i et “pengeinstitut eller anden kontofører i udlandet”.

Eller som Big Brother Skat beskriver det øverst i selvsamme dokumentet:

Erklæring afgives i medfør af skattekontrollovens § 11 A. Der skal afgives erklæring for hver enkelt konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet. Med konto sidestilles erhvervelse af indskudsbeviser udstedt af udenlandske pengeinstitutter, når disse har en oprindelig løbetid på til og med et år, og når der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, forrentning og indfrielsesprovenu bogføres.

Med andre ord, en typisk crowdlending-platform skal så vidt vides registreres hos Skat, så de kan holde øje med dig. Det er dog ikke en forudsætning for, at du kan udfylde årsopgørelsen korrekt. Alle rubrikker er stadig tilgængelige, så du behøver ikke at vente med at indberette renteindtægterne, indtil du har udfyldt Erklæring K og modtaget bekræftelse fra Skat.

Samme dokument skal i øvrigt udfyldes, hvis man har andre udenlandske konti til pengeopbevaring. Det gælder Fx Revolut eller TransferWise, men også PayPal. Gad vide hvor mange danske PayPal’ere, der har udfyldt Erklæring K?

Sådan opgør jeg årets crowdlending-indtægter

De fleste (ikke alle) platforme gør det let at udtrække årsrapporter. Mintos og kan fx sende dig en “Tax report” og Bondora tilbyder en tilsvarende mulighed i deres omfattende rapportmodul.

Mintos og Bondora årsopgørelse

Efter at have gennemgået alle fire udenlandske platformes årsopgørelser, har jeg opsummeret udenlandske indtægter fra 2017 i et Excel ark:

ValutaDKKIndestående (DKK)
PeerBerry (Letland)          1,10           8,18       1.582,07
Housers (Spanien)          0,15           1,12       2.055,21
Bondora (Estland)      350,39   2.606,90     17.684,96
Mintos (Letland)
EUR      208,20   1.549,01     27.128,19
CZK      210,15         61,48                    –
PLN      112,52      199,82       2.311,00
DKK      339,11      339,11       3.715,31
RUB               –                –                    –
I alt   4.765,62     54.476,74
Letland   2.157,60     34.736,57
Estland   2.606,90     17.684,96
Spanien           1,12       2.055,21

I 2017 tjente jeg således 4.765,62 kr. på renteindtægter fra udenlandsk crowdlending, og havde pr. 31. december 2017 knap 55.000 kr. placeret i udenlandske crowdlending-platforme.

Sådan udfyldes Skats formular

Log ind på Skat.dk og vælg redigering af årsopgørelsen.

Find feltet Renter og formue fra udlandet og tryk Vis. Hvis du ikke kan se det, tryk da på Vis alle rubrikker oppe ved toppen af listen. Eller hvis du aldrig tidligere har indberettet udenlandsk indkomst: Nederst under Udenlandsk indkomst svarer du ja til, at du har udenlandsk indkomst, og trykker Fortsæt.

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Her vælges de lande, som platformene ligger i:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsenHerefter bliver man præsenteret for en lang liste af felter, til at indberette sine data i:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsenI eksemplet ovenfor er jeg ved at indtaste indtægter og aktiver i Mintos og PeerBerry, som begge ligger i Letland. I rubrik 431 indtaster jeg årets renteindtægter og i rubrik 492 summen af indestående kontanter samt værdien af gældsbeviser. Eventuelle fradragsberettigede tab ville jeg have indtastet i rubrik 434.

Bemærk, at det er lidt tvivl om, hvorvidt man kun skal skrive indestående kontantbeløb i rubrik 492. Det kan du læse en masse om i kommentarfeltet for Sådan indberetter jeg skat af dansk crowdlending-indkomst. Min personlige vurdering er, at da der også nævnes kursværdi af obligationer, pantebreve mv. gælder dette også værdien af låneandele. Jeg indberetter derfor også værdien af udlån.

Efterfølgende gennemfører jeg samme proces for platformene i Spanien og Estland. Herefter får jeg følgende resultat:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Herefter trykker jeg på knappen Overfør beløb, og sendes tilbage til oversigtsbilledet:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Så er det bare at trykke Godkend, forholde sig til eventuelle spørgsmål fra Skat og så vente i spænding. Der plejer (for mit vedkommende) at gå omkring et minuts åndeløs stilhed, inden man præsenteres for resultatet.

Forbered sig på at græde salte tårer, hvis du ikke på forhånd tog højde for renteindtægten i forskudsopgørelsen:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Nogle tanker om skat af crowdlending

I 2017 var min indtægt fra crowdlending relativt beskeden. Restskat for en indtægt på 5.200 (inkl. den danske crowdlending-indtægt) er (som al skat) irriterende, men dog til at betale uden at det betyder det store. Men I 2018 forventer jeg mindst 9.000 kr. i renteindtægter alene fra nuværende investeringer, og hver ekstra krone forventes at give et yderligere afkast på ca. 11 % i årligt afkast, som også skal beskattes.

Hvis man har større beløb investeret, er det derfor en god idé at registrere det forventede afkast allerede i forskudsopgørelsen. Derved vil skatten blive trukket fra anden fast indtægt. Man slipper således for en grim overraskelse hvert år til marts, og sparer endvidere de renter, som Skat kræver for restskat.

Det er også en god idé at opgøre summen af sine investeringer for hver platform omkring nytårstid. De fleste platforme tilbyder en “Tax report” over indtægter og evt. tab. Men de viser sjældent summen af indestående ved årets udgang, og det kan være svært at finde senere. Personligt kan jeg bare kigge på statussiden, men det er jo ikke alle, der laver en månedlig status.

Til sidst lille video til at muntre dig op efter den traumatiske oplevelse det kan være at udfylde årsopgørelsen.

Annonce

20 thoughts on “Sådan indberetter jeg skat af udenlandsk crowdlending

 • 11/03/2018 at 14:08
  Permalink

  Hej

  Vil det sige, at man med et norwegian kort også skal udfylde en erklæring k? :)
  Og på en Playstation har man en online wallet med penge i, men den er vel fritaget? :)

  Reply
  • 11/03/2018 at 19:05
   Permalink

   Nej, der skal ikke udfyldes en Erklæring K for Norwegiankortet af den simple grund, at det ikke er muligt at “gemme penge i skattely/skjult for Big Brother” på Norwegiankortet :-) For Bank Norwegian opsparingskonto SKAL der udfyldes en Erklæring K, men det er du nok klar over :-)
   (Som et lille curiosum er jeg nysgerrig, om en kunde hos Bank Norwegian med Norwegiankortet, men uden opsparingskonto, modtager en årsopgørelse fra Bank Norwegian med besked om at indtaste nogle oplysninger på skat.dk? Hvis en sådan kunde har haft renteudgifter i løbet af året (ved ikke at have betalt hele fakturaen hver måned til tiden), er der formodentlig en oplysning/renteudgift at indtaste i en udlandsrubrik!)
   Hvorvidt der skal udfyldes en Erklæring K for Playstation online wallet, skal jeg ikke kunne sige, men skat.dk oplyser ingen bagatelgrænse, hvorved konti der aldrig kommer over et sådant beløb er fritaget for udfyldelse af Erklæring K.
   I det hele taget må jeg blankt indrømme, at jeg undrer mig over, at Skat interesserer sig for SALDI for alle disse udenlandske konti (når nu vi ikke har formueskat i Danmark), det burde være tilstrækkeligt at give Skat oplysning om den årlige renteindkomst/renteudgift… men lov skal jo følges… (til sammenligning er det mit indtryk, at SALDOOPLYSNING ikke indberettes af PP for hans DANSKE crowdlending, og det er jo underligt synes jeg…)

   Reply
   • 11/03/2018 at 22:09
    Permalink

    Tak for svaret :)
    Kan dog ikke svare på dit spørgsmål angående norwegian, da jeg stadig kun overvejer at få kort hos dem :)

    Reply
 • 11/03/2018 at 18:00
  Permalink

  Tak for en super vejledning.

  Jeg har dog valgt at bruge rubrik 39 for nemheds skyld.
  Så må vi se om Big Brother kommer efter mig og punker mig for ikke at have udfyldt diverse blanketter… Kald mig bare anarkist ;)

  Skulle jeg blive udtaget til en kontrol, så vil jeg blot spille dum og love at udfylde blanket fremadrettet.

  Reply
  • 14/03/2018 at 19:02
   Permalink

   Har gjort det samme, da beløbet pt. er så lavt og jeg kan ikke lige overskue at skulle selvangive hvert eneste år for at kunne få en årsopgørelse.

   Reply
 • 11/03/2018 at 18:30
  Permalink

  Rigtig god vejledning.

  Jeg tænker, at det for værdien af aktier i udenlandsk depot forholder sig på samme måde. Her skal man vel blot indberette kursværdien pr. 31/12 i rubrik 490. Sådan har jeg i hvert fald forstået reglerne, men jeg vil forsøge at indhente svar fra SKAT snarest.

  Gevinst og tab kan man angive vha. beregneren i rubrik 66 og udbytter er også i en rubrik omkring 490 – kan ikke lige huske det eksakte tal på stående fod.

  Reply
  • 13/03/2018 at 11:24
   Permalink

   Jeg fik hurtigt svar fra SKAT. Så længe man har indtastet alle handler i aktieberegningssystemet tilhørende rubrik 66, så behøver man ikke at oplyse kursværdien af aktier i udenlandsk depot i rubrikken omkring nr. 490.

   Reply
   • Pengepugeren
    13/03/2018 at 12:47
    Permalink

    Tak for opfølgningen :) Det er rart at vide, hvordan vi bør håndtere aktiehandel i udenlandske depoter.

    Reply
    • 14/03/2018 at 19:05
     Permalink

     Velbekomme. Derudover skal man dog indsende en Erklæring V senest 1. juli året efter, at man har oprettet depotet. Erklæringen behøver ikke at blive indsendt, hvis man senere indlægger eller udtager værdipapirer af depotet (køb og salg).

     Reply
 • 15/03/2018 at 10:29
  Permalink

  Kan man indberette indtægter af udenlandsk indkomst uden at blive pålagt udvidet selvangivelse?

  Reply
  • 15/03/2018 at 23:52
   Permalink

   Bjarke, det tror jeg ikke. Undskyld at jeg er lidt uvidende, men er der nogen ulempe forbundet hermed? F.eks. er fristen 1. juli (i stedet for 1. maj), hvilket forekommer som en fordel :-)
   En helt anden ting: Artiklen rummer nogle ord om at registrere næste års udenlandske renteindkomst i forskudsopgørelsen, hvilket jeg støtter, og jeg kan (idet det vist er blevet diskuteret i pengepugeren.dk/2017/04/saadan-indberetter-jeg-crowdlending-indkomst eller andetsteds) oplyse, at jeg har brugt denne rubrik Udenlandsk nettokapitalindkomst (negativt beløb angives med minus) (298) jf. skat.dk/SKAT.aspx?oID=1536910

   Reply
 • 15/03/2018 at 14:02
  Permalink

  Hej
  Jeg er i gang med at udfylde en Erklæring K for min Bondora konto, men kan ikke finde en kontonr. når jeg logger ind på Bondora.
  Jeg har rettet henvendelse til deres support, men de vender ikke tilbage.
  Ved du Pengepuger eller nogle af dine læsere, hvor på Bondoras side, at man kan finde sin “Account ID”

  Reply
 • 18/03/2018 at 23:10
  Permalink

  Jeg har overført DKK til Mintos, som jeg har vekslet til EUR vha. deres Currency Exchange. Gebyret for dette (som er 0,5%) figurerer som tab på min DKK-konto derinde. Er der nogen der ved om det kan betragtes som fradragsberettiget tab?

  Reply
  • 18/03/2018 at 23:19
   Permalink

   Hej Erik,

   Det er et godt spørgsmål. Jeg bruger ikke Mintos, så jeg ved ikke, om beholdningen dér i udenlandsk valuta betragtes som en finansiel kontrakt eller en valutakonto. Hvis førstnævnte foregår beskatningen nemlig som lagerbeskattet kapitalindkomst.

   Men i sidste ende vil gebyret jo blive fratrukket din endelige realiserede gevinst, og dermed udgøre et tab. Spørgsmålet er så, om det vil blive opvejet af andre gevinster.

   Reply
   • 19/03/2018 at 16:26
    Permalink

    Hej Peter, tak for svaret. Jeg ved ikke, om det er finansiel kontrakt eller en valutakonto, men det ville være svært at tjene penge på at veksle penge på Mintos, når man betaler 0,5% i gebyr hver vej. Frem og tilbage mellem DKK og EUR ville i hvert fald aldrig give mening.

    Et andet spørgsmål er også om tabet overhovedet kan registreres, hvis det er mindre end 2.000 DKK?

    Reply
    • 19/03/2018 at 17:36
     Permalink

     Velbekomme.

     Jeg tænkte på det samlede regnestykke for typen af kapitalindkomst. Ikke blot veksling frem og tilbage mellem DKK og EUR.

     Såfremt det betragtes som en finansiel kontrakt, så er der ingen minimumsgrænse for beskatning.

     Desværre kan jeg ikke give bedre svar. Du er nok bedst tjent med at spørge SKAT. De har i hvert fald været hurtige til at svare på mine spørgsmål, selv her i den seneste tid.

     Reply
 • 22/03/2018 at 14:30
  Permalink

  Super fin artikel Rasmus og rigtig god vejledning vedr. årsopgørelsen til skat. Jeg er dog i tvivl om flere ting vedr. Erklæring K…Kunne pengepugeren mon ikke lokkes til at vise et eksempel på en udfyldt erklæring K til fx mintos eller bondora. De personlige oplysninger kan/skal naturligvis bare undlades, men det fra afsnit 2 og frem synes jeg kunne være interessant…kontoens art fx. og alle de supplerende oplysninger i afsnit 4….

  Reply
  • Pengepugeren
   22/03/2018 at 16:05
   Permalink

   Hej Martin :)
   Det kunne godt overvejes. Jeg har en del andre artikler på bedding for tiden, men har nu oprettet en artikelskabelon for Erklæring K.

   Reply
   • 23/03/2018 at 17:58
    Permalink

    Det lyder superfint Rasmus! Det er sådanne artikler samt hurtige svar der gør at pengepugeren.dk er DK´s suverænt bedste side indenfor FIRE, så fortsæt endeligt det gode arbejde! Venter i spænding både på artikel vedr. artikel K samt de øvrige artikler du har på bedding.
    God weekend og påske! :)

    Reply
    • Pengepugeren
     24/03/2018 at 13:43
     Permalink

     Tak for de pæne ord! Det betyder rigtig meget :)
     God påske til dig og dine kære

     Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com