Sådan indberetter jeg skat af udenlandsk crowdlending

Bemærk: Jeg er ikke revisor! Dette er er ikke skatterådgivning. Hvis du gør som jeg, og det viser sig, at være forkert, og du kommer i fængsel og/eller bliver hængt for landsforræderi, så er det din egen skyld.
Hvis du er revisor og mener, at jeg er helt galt på den, så skriv endelig en besked i kommentarfeltet eller send en mail.

Så blev det igen tid til at indberette din private data til årsopgørelsen for 2017. Men hvordan gør man egentlig, når det drejer sig om skat på crowdlending?

For dansk crowdlending er det let nok: Du indtaster bare beløbet i rubrik 39 – “Anden kapitalindkomst”. Men det har vist sig, at udenlandsk kapitalindkomst er noget mere bøvlet og bureaukratisk. Dog ikke mere besværligt end, at det kan læres.

Først og fremmest vil jeg gerne takke de mange, mange konstruktive kommentatorer på Sådan indberetter jeg skat af dansk crowdlending-indkomst. Det er fantastisk med så grundige og engagerede læsere, som gør arbejdet med at skrive og opretholde bloggen det hele værd!

Erklæring K

Hvad er Erklæring K” tænker de fleste pengepugere sandsynligvis.

Erklæring K er et for mange ukendt dokument, som skal udfyldes, hvis man har en konto i et “pengeinstitut eller anden kontofører i udlandet”.

Eller som Big Brother Skat beskriver det øverst i selvsamme dokumentet:

Erklæring afgives i medfør af skattekontrollovens § 11 A. Der skal afgives erklæring for hver enkelt konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet. Med konto sidestilles erhvervelse af indskudsbeviser udstedt af udenlandske pengeinstitutter, når disse har en oprindelig løbetid på til og med et år, og når der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, forrentning og indfrielsesprovenu bogføres.

Med andre ord, en typisk crowdlending-platform skal så vidt vides registreres hos Skat, så de kan holde øje med dig. Det er dog ikke en forudsætning for, at du kan udfylde årsopgørelsen korrekt. Alle rubrikker er stadig tilgængelige, så du behøver ikke at vente med at indberette renteindtægterne, indtil du har udfyldt Erklæring K og modtaget bekræftelse fra Skat.

Samme dokument skal i øvrigt udfyldes, hvis man har andre udenlandske konti til pengeopbevaring. Det gælder Fx Revolut eller TransferWise, men også PayPal. Gad vide hvor mange danske PayPal’ere, der har udfyldt Erklæring K?

Sådan opgør jeg årets crowdlending-indtægter

De fleste (ikke alle) platforme gør det let at udtrække årsrapporter. Mintos og kan fx sende dig en “Tax report” og Bondora tilbyder en tilsvarende mulighed i deres omfattende rapportmodul.

Mintos og Bondora årsopgørelse

Efter at have gennemgået alle fire udenlandske platformes årsopgørelser, har jeg opsummeret udenlandske indtægter fra 2017 i et Excel ark:

ValutaDKKIndestående (DKK)
PeerBerry (Letland)          1,10           8,18       1.582,07
Housers (Spanien)          0,15           1,12       2.055,21
Bondora (Estland)      350,39   2.606,90     17.684,96
Mintos (Letland)
EUR      208,20   1.549,01     27.128,19
CZK      210,15         61,48                    –
PLN      112,52      199,82       2.311,00
DKK      339,11      339,11       3.715,31
RUB               –                –                    –
I alt   4.765,62     54.476,74
Letland   2.157,60     34.736,57
Estland   2.606,90     17.684,96
Spanien           1,12       2.055,21

I 2017 tjente jeg således 4.765,62 kr. på renteindtægter fra udenlandsk crowdlending, og havde pr. 31. december 2017 knap 55.000 kr. placeret i udenlandske crowdlending-platforme.

Sådan udfyldes Skats formular

Log ind på Skat.dk og vælg redigering af årsopgørelsen.

Find feltet Renter og formue fra udlandet og tryk Vis. Hvis du ikke kan se det, tryk da på Vis alle rubrikker oppe ved toppen af listen. Eller hvis du aldrig tidligere har indberettet udenlandsk indkomst: Nederst under Udenlandsk indkomst svarer du ja til, at du har udenlandsk indkomst, og trykker Fortsæt.

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Her vælges de lande, som platformene ligger i:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsenHerefter bliver man præsenteret for en lang liste af felter, til at indberette sine data i:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsenI eksemplet ovenfor er jeg ved at indtaste indtægter og aktiver i Mintos og PeerBerry, som begge ligger i Letland. I rubrik 431 indtaster jeg årets renteindtægter og i rubrik 492 summen af indestående kontanter samt værdien af gældsbeviser. Eventuelle fradragsberettigede tab ville jeg have indtastet i rubrik 434.

Bemærk, at det er lidt tvivl om, hvorvidt man kun skal skrive indestående kontantbeløb i rubrik 492. Det kan du læse en masse om i kommentarfeltet for Sådan indberetter jeg skat af dansk crowdlending-indkomst. Min personlige vurdering er, at da der også nævnes kursværdi af obligationer, pantebreve mv. gælder dette også værdien af låneandele. Jeg indberetter derfor også værdien af udlån.

Efterfølgende gennemfører jeg samme proces for platformene i Spanien og Estland. Herefter får jeg følgende resultat:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Herefter trykker jeg på knappen Overfør beløb, og sendes tilbage til oversigtsbilledet:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Så er det bare at trykke Godkend, forholde sig til eventuelle spørgsmål fra Skat og så vente i spænding. Der plejer (for mit vedkommende) at gå omkring et minuts åndeløs stilhed, inden man præsenteres for resultatet.

Forbered sig på at græde salte tårer, hvis du ikke på forhånd tog højde for renteindtægten i forskudsopgørelsen:

Indberetning af udenlandsk crowdlending i årsopgørelsen

Nogle tanker om skat af crowdlending

I 2017 var min indtægt fra crowdlending relativt beskeden. Restskat for en indtægt på 5.200 (inkl. den danske crowdlending-indtægt) er (som al skat) irriterende, men dog til at betale uden at det betyder det store. Men I 2018 forventer jeg mindst 9.000 kr. i renteindtægter alene fra nuværende investeringer, og hver ekstra krone forventes at give et yderligere afkast på ca. 11 % i årligt afkast, som også skal beskattes.

Hvis man har større beløb investeret, er det derfor en god idé at registrere det forventede afkast allerede i forskudsopgørelsen. Derved vil skatten blive trukket fra anden fast indtægt. Man slipper således for en grim overraskelse hvert år til marts, og sparer endvidere de renter, som Skat kræver for restskat.

Det er også en god idé at opgøre summen af sine investeringer for hver platform omkring nytårstid. De fleste platforme tilbyder en “Tax report” over indtægter og evt. tab. Men de viser sjældent summen af indestående ved årets udgang, og det kan være svært at finde senere. Personligt kan jeg bare kigge på statussiden, men det er jo ikke alle, der laver en månedlig status.

Til sidst lille video til at muntre dig op efter den traumatiske oplevelse det kan være at udfylde årsopgørelsen.

Annonce

46 thoughts on “Sådan indberetter jeg skat af udenlandsk crowdlending

 • 11/03/2018 at 14:08
  Permalink

  Hej

  Vil det sige, at man med et norwegian kort også skal udfylde en erklæring k? :)
  Og på en Playstation har man en online wallet med penge i, men den er vel fritaget? :)

  Reply
  • 11/03/2018 at 19:05
   Permalink

   Nej, der skal ikke udfyldes en Erklæring K for Norwegiankortet af den simple grund, at det ikke er muligt at “gemme penge i skattely/skjult for Big Brother” på Norwegiankortet :-) For Bank Norwegian opsparingskonto SKAL der udfyldes en Erklæring K, men det er du nok klar over :-)
   (Som et lille curiosum er jeg nysgerrig, om en kunde hos Bank Norwegian med Norwegiankortet, men uden opsparingskonto, modtager en årsopgørelse fra Bank Norwegian med besked om at indtaste nogle oplysninger på skat.dk? Hvis en sådan kunde har haft renteudgifter i løbet af året (ved ikke at have betalt hele fakturaen hver måned til tiden), er der formodentlig en oplysning/renteudgift at indtaste i en udlandsrubrik!)
   Hvorvidt der skal udfyldes en Erklæring K for Playstation online wallet, skal jeg ikke kunne sige, men skat.dk oplyser ingen bagatelgrænse, hvorved konti der aldrig kommer over et sådant beløb er fritaget for udfyldelse af Erklæring K.
   I det hele taget må jeg blankt indrømme, at jeg undrer mig over, at Skat interesserer sig for SALDI for alle disse udenlandske konti (når nu vi ikke har formueskat i Danmark), det burde være tilstrækkeligt at give Skat oplysning om den årlige renteindkomst/renteudgift… men lov skal jo følges… (til sammenligning er det mit indtryk, at SALDOOPLYSNING ikke indberettes af PP for hans DANSKE crowdlending, og det er jo underligt synes jeg…)

   Reply
   • 11/03/2018 at 22:09
    Permalink

    Tak for svaret :)
    Kan dog ikke svare på dit spørgsmål angående norwegian, da jeg stadig kun overvejer at få kort hos dem :)

    Reply
 • 11/03/2018 at 18:00
  Permalink

  Tak for en super vejledning.

  Jeg har dog valgt at bruge rubrik 39 for nemheds skyld.
  Så må vi se om Big Brother kommer efter mig og punker mig for ikke at have udfyldt diverse blanketter… Kald mig bare anarkist ;)

  Skulle jeg blive udtaget til en kontrol, så vil jeg blot spille dum og love at udfylde blanket fremadrettet.

  Reply
  • 14/03/2018 at 19:02
   Permalink

   Har gjort det samme, da beløbet pt. er så lavt og jeg kan ikke lige overskue at skulle selvangive hvert eneste år for at kunne få en årsopgørelse.

   Reply
 • 11/03/2018 at 18:30
  Permalink

  Rigtig god vejledning.

  Jeg tænker, at det for værdien af aktier i udenlandsk depot forholder sig på samme måde. Her skal man vel blot indberette kursværdien pr. 31/12 i rubrik 490. Sådan har jeg i hvert fald forstået reglerne, men jeg vil forsøge at indhente svar fra SKAT snarest.

  Gevinst og tab kan man angive vha. beregneren i rubrik 66 og udbytter er også i en rubrik omkring 490 – kan ikke lige huske det eksakte tal på stående fod.

  Reply
  • 13/03/2018 at 11:24
   Permalink

   Jeg fik hurtigt svar fra SKAT. Så længe man har indtastet alle handler i aktieberegningssystemet tilhørende rubrik 66, så behøver man ikke at oplyse kursværdien af aktier i udenlandsk depot i rubrikken omkring nr. 490.

   Reply
   • Pengepugeren
    13/03/2018 at 12:47
    Permalink

    Tak for opfølgningen :) Det er rart at vide, hvordan vi bør håndtere aktiehandel i udenlandske depoter.

    Reply
    • 14/03/2018 at 19:05
     Permalink

     Velbekomme. Derudover skal man dog indsende en Erklæring V senest 1. juli året efter, at man har oprettet depotet. Erklæringen behøver ikke at blive indsendt, hvis man senere indlægger eller udtager værdipapirer af depotet (køb og salg).

     Reply
 • 15/03/2018 at 10:29
  Permalink

  Kan man indberette indtægter af udenlandsk indkomst uden at blive pålagt udvidet selvangivelse?

  Reply
  • 15/03/2018 at 23:52
   Permalink

   Bjarke, det tror jeg ikke. Undskyld at jeg er lidt uvidende, men er der nogen ulempe forbundet hermed? F.eks. er fristen 1. juli (i stedet for 1. maj), hvilket forekommer som en fordel :-)
   En helt anden ting: Artiklen rummer nogle ord om at registrere næste års udenlandske renteindkomst i forskudsopgørelsen, hvilket jeg støtter, og jeg kan (idet det vist er blevet diskuteret i pengepugeren.dk/2017/04/saadan-indberetter-jeg-crowdlending-indkomst eller andetsteds) oplyse, at jeg har brugt denne rubrik Udenlandsk nettokapitalindkomst (negativt beløb angives med minus) (298) jf. skat.dk/SKAT.aspx?oID=1536910

   Reply
 • 15/03/2018 at 14:02
  Permalink

  Hej
  Jeg er i gang med at udfylde en Erklæring K for min Bondora konto, men kan ikke finde en kontonr. når jeg logger ind på Bondora.
  Jeg har rettet henvendelse til deres support, men de vender ikke tilbage.
  Ved du Pengepuger eller nogle af dine læsere, hvor på Bondoras side, at man kan finde sin “Account ID”

  Reply
 • 18/03/2018 at 23:10
  Permalink

  Jeg har overført DKK til Mintos, som jeg har vekslet til EUR vha. deres Currency Exchange. Gebyret for dette (som er 0,5%) figurerer som tab på min DKK-konto derinde. Er der nogen der ved om det kan betragtes som fradragsberettiget tab?

  Reply
  • 18/03/2018 at 23:19
   Permalink

   Hej Erik,

   Det er et godt spørgsmål. Jeg bruger ikke Mintos, så jeg ved ikke, om beholdningen dér i udenlandsk valuta betragtes som en finansiel kontrakt eller en valutakonto. Hvis førstnævnte foregår beskatningen nemlig som lagerbeskattet kapitalindkomst.

   Men i sidste ende vil gebyret jo blive fratrukket din endelige realiserede gevinst, og dermed udgøre et tab. Spørgsmålet er så, om det vil blive opvejet af andre gevinster.

   Reply
   • 19/03/2018 at 16:26
    Permalink

    Hej Peter, tak for svaret. Jeg ved ikke, om det er finansiel kontrakt eller en valutakonto, men det ville være svært at tjene penge på at veksle penge på Mintos, når man betaler 0,5% i gebyr hver vej. Frem og tilbage mellem DKK og EUR ville i hvert fald aldrig give mening.

    Et andet spørgsmål er også om tabet overhovedet kan registreres, hvis det er mindre end 2.000 DKK?

    Reply
    • 19/03/2018 at 17:36
     Permalink

     Velbekomme.

     Jeg tænkte på det samlede regnestykke for typen af kapitalindkomst. Ikke blot veksling frem og tilbage mellem DKK og EUR.

     Såfremt det betragtes som en finansiel kontrakt, så er der ingen minimumsgrænse for beskatning.

     Desværre kan jeg ikke give bedre svar. Du er nok bedst tjent med at spørge SKAT. De har i hvert fald været hurtige til at svare på mine spørgsmål, selv her i den seneste tid.

     Reply
 • 22/03/2018 at 14:30
  Permalink

  Super fin artikel Rasmus og rigtig god vejledning vedr. årsopgørelsen til skat. Jeg er dog i tvivl om flere ting vedr. Erklæring K…Kunne pengepugeren mon ikke lokkes til at vise et eksempel på en udfyldt erklæring K til fx mintos eller bondora. De personlige oplysninger kan/skal naturligvis bare undlades, men det fra afsnit 2 og frem synes jeg kunne være interessant…kontoens art fx. og alle de supplerende oplysninger i afsnit 4….

  Reply
  • Pengepugeren
   22/03/2018 at 16:05
   Permalink

   Hej Martin :)
   Det kunne godt overvejes. Jeg har en del andre artikler på bedding for tiden, men har nu oprettet en artikelskabelon for Erklæring K.

   Reply
   • 23/03/2018 at 17:58
    Permalink

    Det lyder superfint Rasmus! Det er sådanne artikler samt hurtige svar der gør at pengepugeren.dk er DK´s suverænt bedste side indenfor FIRE, så fortsæt endeligt det gode arbejde! Venter i spænding både på artikel vedr. artikel K samt de øvrige artikler du har på bedding.
    God weekend og påske! :)

    Reply
    • Pengepugeren
     24/03/2018 at 13:43
     Permalink

     Tak for de pæne ord! Det betyder rigtig meget :)
     God påske til dig og dine kære

     Reply
     • 05/06/2018 at 22:57
      Permalink

      Martin, du spurgte om Erklæring K, og jeg kommer lige PP og hans artikelskabelon i forkøbet :-) I marts besluttede jeg mig for at afvente at have modtaget mine mange Erklæring K med Skats attestation, og det har jeg så nu. Jeg skal lige nævne, at jeg ikke er nogen autoritet på området (er hverken jurist eller revisor), men jeg vil da gerne videregive hvad jeg mener er rigtigt (use at your own risk):
      Afsnit 1 og 2 giver sig selv. Afsnit 3 udfyldes med “Crowdlending”, kontonummer (her skriver jeg den unikke identifikation i forbindelse med bankoverførsel til platformen, som efter login typisk kan findes under Add Funds), værdi (her skriver jeg det, jeg på tidspunktet for udfyldelsen af Erklæring K havde overført til platformen, dvs. typisk det antal EUR som min første “optankning” gav), oprettelsesdato og ejerandel i pct. (her skriver jeg 100, jeg mindes ikke at have set platforme med mulighed for fælleskonto for ægtefæller osv.)
      Afsnit 4 udfyldes med kryds i B, afsnit 5 udfyldes med kryds, afsnit 6 udfyldes med kryds i “Der sættes X, hvis du selv påtager dig osv.” (sådan vil jeg mene, at krydserne skal sættes for platforme i den lange liste af lande, der kan ses på skat.dk/SKAT.aspx?oId=100739&vId=212660 klik “Bilag, lande omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet eller lign. aftaler”, men en Erklæring K for en konto oprettet på en platform i USA må naturligvis have krydserne sat anderledes, da USA ikke er i nævnte liste…)
      Erklæring K kan rent teknisk indsendes til SKAT som beskrevet af Dennis i pengepugeren.dk/2017/04/saadan-indberetter-jeg-crowdlending-indkomst/#comment-12932 men da jeg ikke lige havde en printer ved hånden, underskrev jeg den direkte på skærmen. Det kan gøres i Edge, men mere elegant i Adobe Reader (der er et stort og klodset program, men til gengæld ved brug af “Udfyld & Underskriv” jf. howtogeek.com/164668 gemmer resultatet i en pdf med “låste” felter).
      Som et kuriosum kan jeg nævne, at jeg er enig i modsigelsen påpeget i pengepugeren.dk/2017/04/saadan-indberetter-jeg-crowdlending-indkomst/#comment-13002 hvorfor jeg rent faktisk IKKE satte kryds i B i afsnit 4 (jeg satte overhovedet ingen krydser i afsnit 4) og SKATs medarbejder har på hver eneste af mine Erklæring K sat et fint kryds i B i afsnit 4. Deraf konkluderer jeg, at ovenstående “afkrydsningsvejledning” er rigtig! Samt at SKAT burde skrive something like “Kontoen er oprettet i et pengeinstitut (eller hos anden kontofører end et pengeinstitut) i et land, der har tiltrådt EU-rentebeskatningsdirektivet” i stedet for den nuværende tekst i B i afsnit 4. Erklæring K er mildt sagt ikke lavet af et kommunikationsgeni hos SKAT og holdes up-to-date af medarbejdere af “værre kaliber” (hvilket FORRINGER kvaliteten): I den tidligere udgave stod der “Oplysningerne skal indsendes via kontaktformularen i TastSelv Borger under emne: Skat – Udlandsforhold og skat – Andet vedr. udland” lige under det sted, hvor krydset i afsnit 6 skal sættes. Det er en korrekt beskrivelse af metoden for årlig indberetning af formue- og renteoplysninger. Men SKATs medarbejdere har i den nuværende udgave valgt i stedet at skrive “Den udfyldte blanket kan du sende til SKAT ved at logge på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til SKAT > Indsend/indberet til os (fx blanket)”. Det er ikke en korrekt beskrivelse af metoden for årlig indberetning af formue- og renteoplysninger og BURDE DERFOR IKKE STÅ I DETTE AFSNIT (det kan da fint være, at vi borgere har brug for vejledning i hvordan selve blanketten indsendes, men ikke i afsnit 6 (Årlige oplysninger)!!)

      Reply
      • 09/06/2018 at 12:25
       Permalink

       Hej Thomas, hvorfor skal afsnit 6 udfyldes, når afsnit 4 er udfyldt? Som der står i afsnit 6: “Hvis du ikke har udfyldt afsnit 4, skal du eller det udenlandske pengeinstitut hvert år indsende følgende oplysninger”?

       Reply
       • 09/06/2018 at 16:47
        Permalink

        Erik, ved oprettelsen af en opsparingskonto i Bank Norwegian, tilsendes kunden en fiks og færdig Erklæring K, der blot skal underskrives og sendes/mailes til SKAT. På den har Bank Norwegian sat kryds i B i afsnit 4 og ingen krydser i afsnit 6. SKATs medarbejder accepterer (attesterer) den, som den er, men alligevel fastholder både SKAT og Bank Norwegian, at det er kundens pligt årligt at indsende formue- og renteoplysninger til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb. Det hænger ikke sammen i mit hoved (idet jeg uden at have nærstuderet skidtet anser afsnit 6 som værende det afsnit, der “fordeler” oplysningspligten til enten kontoføreren eller kunden), og derfor tænkte jeg, da jeg skulle afgive Erklæring K for crowdlending “jeg udfylder ikke afsnit 4, men sætter et fint kryds i afsnit 6 ud for kunden”, men det blev underkendt af SKATs medarbejder jf. mine ord i tirsdags. SKATs medarbejder har rettet i min indsendte Erklæring K alene ved at tilføje et kryds i afsnit 4, men uden at fjerne mit kryds i afsnit 6.
        Erik, der er fire muligheder, hvoraf muligheden “hverken kryds i afsnit 4 eller afsnit 6” bortfalder (pga. det af dig citerede) og muligheden “intet kryds i afsnit 4, kryds i afsnit 6” bortfalder (pga. been there done that af mig), hvorfor jeg vil opfordre dig til at vælge en af de to tilbageværende muligheder (“kryds i afsnit 4, intet kryds i afsnit 6” a la Bank Norwegian eller “kryds i både afsnit 4 og afsnit 6” bare for at prøve mine ord af og se hvad der sker) og vende tilbage med resultatet her :-)

        Reply
        • 09/06/2018 at 21:37
         Permalink

         Hej Thomas, tak for gennemgangen. Tidligere i år sendte jeg min ind med kryds i 4B og intet kryds i afsnit 6. Der var ikke lavet nogle ændringer i den attesterede kopi jeg fik tilbage, men heller ingen kommentar om at jeg skulle indsende årlige oplysninger.

         Reply
         • 11/06/2018 at 16:00
          Permalink

          Okay, lad os lade krydserne ligge indtil Lars udskriver valg :-) skattemedarbejderen kunne under behandlingen af mine papirer nok bare ikke finde sit kvajblæk :-)
          Hvad mener du med “ingen kommentar om at jeg skulle indsende årlige oplysninger”? Det står i følgebrevet til både den attesterede Erklæring K om min opsparingskonto i Bank Norwegian og ditto crowdlending “Du skal selv huske at skrive eventuelle renteindtægter på din selvangivelse.”

          Reply
          • 11/06/2018 at 20:38
           Permalink

           Ah. Ja, selvangivelsen minder både Skat, Mintos og Flex Funding mig om, så den er ikke glemt :-) Det jeg mente med “årlige oplysninger” var de årlige oplysninger omtalt i Erklæring K, afsnit 6, bl.a. Årets tilskrevne renter, Dato for rentetilskrivning og Indestående ved årets udgang.

           Selvom Skat ved attestationen af min Erklæring K ikke har sat kryds i at jeg skal indsende de årlige oplysninger, så ser det ud til, jeg skal gøre det alligevel. På http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=100744&chk=212660 står der at “C) Føres kontoen af andre end et pengeinstitut, skal du selv hvert år uden opfordring senest ved selvangivelsesfristen sende oplysningerne nævnt under A) til SKAT.”

          • 11/06/2018 at 20:55
           Permalink

           Ja, men lige neden under det af dig citerede står “Hvis et af følgende forhold er opfyldt, skal du ikke give fuldmagt eller indsende årlige oplysninger som nævnt i punkt A: […] Kontoen er oprettet i et pengeinstitut i et land, der har tiltrådt EU-rentebeskatningsdirektivet eller tilsvarende aftaler om indsamling og udveksling af oplysninger. En oversigt over hvilke lande, der er omfattet, findes i Bilag, lande omfattet af EU-rentebeskatningsdirektivet eller lign. aftaler.” hvilket NETOP ER GRUNDEN til at jeg ikke satte kryds i 4B… men ups nu kører jeg vist i ring… det jeg mener er, at jeg er overbevist om at der er noget galt i måden SKAT har konstrueret Erklæring K og/eller i måden SKAT har vejledt dig og mig og alle andre i den korrekte udfyldelse af Erklæring K…

          • 13/07/2018 at 17:14
           Permalink

           Jeg fremlagde selvmodsigelsen for Skat, som blot svarede at “Du skal på din selvangivelse anføre din formue i udlandet.” Så det har jeg tænkt mig at gøre, og så tolke de tomme felter i afsnit 6 i min attesterede Erklæring K som at der ikke skal indsendes yderligere årlige oplysninger ud over dem i selvangivelsen.

 • 29/05/2018 at 11:11
  Permalink

  Tak for en god guide.
  I forhold til års rapporten fra bondora, er det net income, eller interest recieved som i har indberretiget?

  Reply
 • 23/10/2018 at 11:35
  Permalink

  Hej

  Er der nogle grunde til ikke at oprette et firma til crowdlending? Jeg tænker, at den lavere selskabsskat kan være en fordel, når man skal akkumulere sin beholdning. Samt man kan trække en del driftudgifter fra. Ydermere, kan man jo trække sine børn ind i firmaet, så man slipper for skat, når beholdningen skal arves.

  Misser jeg noget?

  Reply
  • Pengepugeren
   23/10/2018 at 12:06
   Permalink

   Jeg tænker, at det kommer an på din specifikke situation og fremtidsplaner.
   Hvis man investerer penge, som er tjent i selskabet, er det normalt en no-brainer. Men hvis du vil indskyde penge i et selskab, kan indskuddet ikke trækkes ud skattefrit, med mindre du lukker selskabet.

   Du kan også låne selskabet dine penge i stedet for at lave indskud. Så kan du altid trække dem ud ved at lade selskabet afvikle gælden. Men lånet skal være til markedsrente, og så kommer du alligevel til at betale nogen privat skat.

   Hvis du lader penge blive i selskabet i mange år, vil det nok godt kunne betale sig, fordi du jo betaler mindre i selskabsskat og derved kan geninvestere mere. Men hvis du tækker dem ud relativt tidligt, kan det god ende med at koste det samme eller mere i skat, alt efter hvordan pengene udtrækkes, og hvor meget det drejer sig om.

   Der er også nogle udgifter forbundet med at drive et selskab. Som minimum nogle offentlige gebyrer plus opstartsudgifter til advokat (i alt 5 – 10.000 kr). Dernæst skal du regne med faste udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring og bankkonto, plus eventuel netbankforsikring og regnskabssoftware (i alt ca. 10.000 kr. årligt).

   Jeg siger ikke, at det er en dårlig idé at investere i crowdlending via selskab. Men det afhænger meget af situationen.

   Reply
   • 23/10/2018 at 12:23
    Permalink

    Tak for svar.

    Ja, jeg tænker, at låne virksomheden pengene over en længere periode. Når beholdningen er oppe på FIRE beløbet vil de første udbetalninger jo være skattefrit på hovedstolen, da virksomheden jo betaler af på et lån fra mig.

    Men Big Brother har jo nok tænkt samme tanke, så det må nok undersøges nærmere ;)

    Reply
    • Pengepugeren
     23/10/2018 at 18:24
     Permalink

     Det er ikke nødvendigvis en skidt idé, bare det er regnet grundigt efter :)

     Reply
 • 05/12/2018 at 22:43
  Permalink

  Hej

  Hvordan vil du indberette indestående på en TransfereWise konto med henholdsvis DKK og EUR?
  Jeg vil have begge typer valuta aktive hos dem her pr. 31-12-18

  Reply
  • 06/12/2018 at 22:25
   Permalink

   Jakob, er du bekendt med indholdet af pengepugeren.dk/2018/03/saadan-indberetter-jeg-skat-af-udenlandsk-crowdlending for det er samme “opskrift”. Hvis TransferWise er din eneste britiske entry, ja så skal du her til foråret 2019 indtaste en rente på 0 og en formue på DKKbeholdning+7,4*EURbeholdning (hvor 7,4 bare er en cirkakurs, du er velkommen til at bruge skats website-“lommeregner” som har en gennemsnitskurs for hele året)

   Reply
 • 21/12/2018 at 00:25
  Permalink

  I forskudsopgørelsen er det så bare standard renteindtægter jeg forskudsangiver ved udenlandsk crowdlending?

  Kan ikke se et felt der hedder renteindtægter i fanen “udland”

  Reply
  • 21/12/2018 at 15:59
   Permalink

   Rune, det kunne jeg sidste gang jeg tjekkede jf. min kommentar 15/03/2018 kl. 23.52 herover :-)

   Reply
 • 08/01/2019 at 09:26
  Permalink

  I forbindelse med udfyldelse af erklæring k for crowdlending ved Mintos etc.

  Hvilket beløb skal så angives under afsnit 3 “Pålydende værdi af indskudsbeviserne (samlet)”?

  Er det den samlede værdi af overførslerne til Mintos, men uden tilskrevne renter?

  Skal eventuelle withdrawals trækkes fra beløbet?

  På forhånd tak

  Reply
  • 09/01/2019 at 09:50
   Permalink

   Peter, mit skud fra hoften er: Hvis du udfylder Erklæring K i forbindelse med at du opretter dig hos Mintos, skal du under afsnit 3 blot angive værdien af din første overførsel til Mintos. Når du i foråret 2019 indberetter udenlandsk formue og renteindtægt for 2018, skal du bruge Account Balance (det tal, der står med store typer øverst til venstre på Overview) fra 31. december 2018 kl. 23.59.59 :-)
   Derfor er skattefar løbende orienteret om eventuelle withdrawals :-)

   Reply
   • 09/01/2019 at 10:16
    Permalink

    Hej Thomas. Tak for svar.

    Jeg oprettede mig på Mintos i april 2018 og har endnu ikke fået udfyldt en Erklæring K. Derfor har jeg siden oprettelsen både foretaget yderligere overførsler og modtaget renter. Ud fra den betragtning, hvilket beløb mener du så jeg skal angive på Erklæring K?

    Jeg er med på, at det er det samlede indestående (Account Balance) jeg skal angive ifm. årsopgørelsen.

    Reply
    • 09/01/2019 at 11:46
     Permalink

     Hej Peter, jeg indsendte også først min Erklæring K i foråret 2018, selvom jeg oprettede mig på Mintos i 2017. Jeg ved ikke om det er mere rigtigt end andet, men jeg skrev min Account Balance ved udgangen af 2017 på Erklæring K.

     Reply
     • 10/01/2019 at 10:04
      Permalink

      Peter, du har utvivlsomt set de “hovedbrud” jeg herovenover luftede i dialog med Erik (hej igen, Erik!) og min konklusion 11. juni 2018: “jeg er overbevist om at der er noget galt i måden SKAT har konstrueret Erklæring K og/eller i måden SKAT har vejledt dig og mig og alle andre i den korrekte udfyldelse af Erklæring K”
      Ordene, som jeg citerer mig selv for, er naturligvis ikke et svar på dit spørgsmål, men det jeg har på hjerte er: Jeg tror i bund og grund, at du selv kan vælge hvad du vil skrive under afsnit 3, da det ingen som helst betydning har!

      Reply
 • 12/01/2019 at 17:25
  Permalink

  Hjælp.

  Først tak for vejledningen herinde, og for dem der har skrevet kommentar. Jeg er midt i at forsøge at få styr på det her, men selvom jeg læser vejledningen her, så er jeg godt nok noget forvirret.
  Mit tilfælde.
  17-01-2018, jeg opretter konto hos mintos og indsætter 10.000 kr.
  Jeg tænker umiddelbart at jeg skal indsende en erklæring K på dette?

  Men hvad så med det der står man skal informere om hvert år
  ————————–
  Du skal hvert år senest ved selvangivelsesfristen sende følgende oplysninger til os:
  Identifikation af kontohaver (cpr-nummer, navn og adresse)
  Pengeinstituttets navn og adresse
  Kontonummer
  Årets tilskrevne renter
  Dato for rentetilskrivningen
  Indestående ved årets udgang.)
  ————————-
  Skal jeg så indesende et erklæring K mere for at fortælle hvad der stod ved udgangen af 2018, eller er det det beløb jeg skal skrive i den første erklæring K?

  og hvordan med det her med året tilskrevne renter. Så vidt jeg kan se, så kan det ikke stå i erklæring K, så er det dem man oplyser om direkte i selvangivelsen, eller skal der sendes noget andet ind på det?

  Håber nogen kan hjælpe :)

  Reply
  • 13/01/2019 at 23:03
   Permalink

   Rasmus, mit skud fra hoften er: Ja, du skal indsende Erklæring K i forbindelse med at du oprettede dig hos Mintos (tja, bedre sent end aldrig), men du skal ikke indsende Erklæring K mere end den ene gang. For dit engagement i Mintos, forstås, du skal naturligvis indsende Erklæring K, hvis du opretter dig hos andre end Mintos…
   Det er, som du kan forstå af ovenstående kommentarer fra den forløbne uge, i mine øjne fuldstændig underordnet hvilket beløb, du skriver under Afsnit 3 i Erklæring K, da det på ingen måde indgår som en del af skattefars beregning af din skat for 2018. Det gør derimod den årlige indsendelse af oplysninger, som du for første gang skal gøre om et par måneder via TastSelv. Og nej, der skal ikke “sendes noget andet ind på det”, for oplysning om Account Balance fra 31. december 2018 kl. 23.59.59 samt tilskrevne renter taster du via TastSelv med brug af elektronisk underskrift (NemID). Husk i den forbindelse, at late fees (straftillæg som følge af for sen betaling) ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Letland Artikel 11 Stykke 4 ikke anses for renter og derfor ikke skal medtages (og derfor ikke skal beskattes, men modtages ganske og aldeles skattefrit) jf. http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/letland

   Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com