Hvad sker der med min crowdlending, når jeg dør?

Død crowdlending

Flere læsere har spurgt, hvordan man bedst forbereder sin egen bortgang, således at arvingerne får adgang til de investerede midler i crowdlending. Dette er mine overvejelser om emnet. Bemærk, at artiklen ikke drejer sig om arveloven, men om det praktiske for dig og de efterladte. Vi tager udgangspunkt i, at du allerede har helt styr på hvem, der skal arve efter dig – hvad enten det er en ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre.

Indholdsfortegnelse

Hvad sker der med mine investeringer, når jeg dør?

Efter et dødsfald bliver den afdøde markeret som, netop, afgået ved døden i CPR-registret. Derfra orienteres alle relevante (danske) myndigheder og tilknyttede virksomheder om hændelsen. Når en dansk bank eller børsmægler får besked fra CPR-registeret om et dødsfald, så fryser de vedkommendes konti – inklusive eventuelle fælleskonti. Formålet er at kunne sikre værdierne og udarbejde en opgørelse til skifteretten.

Denne indefrysning betyder, at alle indbetalinger til disse konti ligeledes bliver midlertidigt utilgængelige, og at alle betalingsserviceaftaler ophører. Såfremt efterladte ikke har en bankkonto i eget navn eller anden indtægtskilde, vil vedkommende således skulle betale alle leveomkostninger og andre udgifter med penge, som han/hun ikke har adgang til.

For få adgang til disse konti, skal vedkommende dokumentere, at de er den, de udgiver dig for at være samt fremvise en skifteretsattest. Skifteretsattesten udstedes efter første møde i skifteretten, hvilket tager mindst 3 til 4 uger.

Hvad med mine investeringer i crowdlending?

Ligesom bankerne og børsmæglerne vil de danske crowdlendingplatforme også meget snart blive automatisk informeret. Jeg har talt med Lendino, som forventer at blive koblet op til CPR-registret i løbet af 2020.

Udenlandske platforme er derimod ikke tilknyttet CPR-registret, og derfor får de ikke besked, når investor dør. Først når de bliver kontaktet af afdødes nærmeste eller dennes advokat, går processen i gang. Som arving skal man herefter fremsende dødsattesten og bevise, at man har krav på boet.

Hvor kompliceret denne validering vil være, er svær at vurdere, og må forventes at variere fra platform til platform. Platformene kærer sig dog generelt meget om at undgå en grim historie om svindlere, der får adgang til andres konto, og derfor må vi antage, at processen vil være relativt tung. Her er et eksempel på, hvad der skal til for at få adgang til en konto hos britiske FundingCircle. Dertil kan der potentielt stilles krav om, at danske dokumenter skal oversættes til engelsk og bekræftes, hvilket kan koste penge og tage tid.

På grund af denne relativt omstændige proces kan det potentielt være lettere på forhånd at give efterladte mulighed for at tilgå alle relevante konti og at agere på afdødes vegne uden først at orientere platformen.

Hvad skal der til?

At tilgå en andens konto er ikke altid helt simpelt. Dels skal vedkommende kende kodeord og tilknyttet mailadresse. Dertil skal han eller hun kunne overføre pengene til en konto, som vedkommende selv har adgang til. Det lyder måske rimelig overskueligt, men i praksis er det noget mere kompliceret. Særligt hvis vedkommende ikke i forvejen har erfaring med crowdlending, og ikke ved, hvordan man navigerer i en platform.

Lav et overblik over hver platform: Nedskriv den til hver konto tilknyttede mailadresse og kodeord samt eventuelt koden til din mailkonto . Med disse informationer kan man tilgå de fleste platforme. Det er naturligvis vigtigt at ingen uvedkommende finder disse dokumenter. Gem dem godt af vejen, lås dem inde og skriv eventuelt adgangskoderne i en kodesprog, som kun dine nærmeste kan tolke.

2-factor authentication

Med korrekt brugernavn og kodeord er det let at logge ind på en platform. Men hvis der også benyttes 2-factor authentication er processen noget mere kompliceret. Ved 2-factor authentication skal login bekræftes ved hjælp af en app eller en SMS sendt til kontoejerens mobilnummer. Derfor skal vedkommende ikke bare kende dine logindata, men også have adgang til din mobiltelefon eller kunne aktivere din 2-factor-app på deres egen telefon.

Bemærk, at 2-factor authentication også ofte benyttes ved adgang til mailkonti. Hvis efterladte samtidig skal have adgang til dine e-mails, kan det derfor alene af den grund være nødvendigt at kunne administrere din 2-factor authentication.

Mange benytter Google Authenticator til dette formål. Udfordringen ved Google Authenticator er dog, at man ikke kan flytte adgangen til en anden telefon. Den mest effektive måde at overdrage Google Authenticator er derfor simpelthen at overdrage mobiltelefon og PIN-kode. Men det forudsætter naturligvis, at den efterladte har adgang til telefonen, hvilket naturligvis ikke altid vil være muligt i forbindelse med et dødsfald.

En anden måde at overdrage 2-factor authentication til andre er at benytte appen Authy. Authy understøtter de samme features, som Googles egen app, men giver samtidig mulighed for aktivere appen på andre telefoner.

Online bankservices

Ud over kunne tilgå dine crowdlendingplatforme, så skal efterladte også kunne hæve pengene. De skal med andre ord have adgang til din bankkonto. Og hvis du benytter en almindelig dansk bank, vil den, som nævnt, være låst indtil der foreligger en skifteretsattest.

Men mange investorer benytter i stedet online bankservises, såsom TransferWise eller Revolut, da de ofte gør det langt billigere at overføre penge til og fra udlandet. En metode til at simplificere processen for efterladte vil være at benytte en af de nævnte bankservices til at administrere alle ind- og udbetalinger til de udenlandske crowdlendingplatforme. Så længe efterladte har adgang til disse konti, vil de kunne benytte det tilknyttede debetkort, eller de kan overføre pengene til en bankkonto i eget navn.

Jeg kontaktede Revolut for at opklare processen ved en kortholders bortgang. Revolut har en afdeling, som tager sig af den slags, og som vil kunne vejlede den efterladte mht. til den nødvendige dokumentation. De estimerer, at processen vil tage ca. 3 uger. Bemærk dog, at det tog knap 2 uger at modtage svar på min henvendelse vedr. dette spørgsmål.

Jeg kontaktede ligeledes TransferWise, som fem dage efter henvendelsen sendte en beskrivelse af processen, samt hvilke dokumenter de skulle bruge1.

Begge virksomheder har således en proces på plads, som potentielt kan være langtrukken og administrativt tung. Men da de er placeret i udlandet, vil kontoen ikke blive lukket, før de orienteres om kontoholdes bortgang. Derfor vil det være muligt for efterladte at tilgå kontoen, såfremt de kender kodeordet og har adgang til eventuel 2-factor authentication.

Sørg også for, at pengene rent faktisk kan hæves. Det betyder, at bankkontoen skal være verificeret hos platformen – typisk ved at du har foretaget mindst én overførsel fra den pågældende konto.

To (måske tre) tilgange

Overordenet er der 2 måder at forberede overdragelse af din crowdlendingportefølje til dine arvinger:

Besværligt for dig, men hurtigere for dem

Giv din ægtefælle eller anden arving de nødvendige informationer for at kunne logge ind og få adgang til alle konti. Det indebærer:

  • Tydelig beskrivelse af, hvordan man tilgår din mailkonto inkl. kodeord. Dette er dog ikke altid nødvendigt, så længe de blot kender mailadressen.
  • Liste over alle platforme med tilhørende webadresser samt kodeord.
  • Vejledning i brug af alle platforme (hvordan man stopper en evt. autoinvestor, og hvordan man trækker penge ud)
  • Webadresse til online bankservice(s) samt tydelig beskrivelse af, hvordan man logger ind, og hvordan man benytter dem.
  • Evt. en klar vejledning i, hvordan man tilgår din 2-factor authentication-app

Beskrivelserne kan være korte, hvis ægtefællen allerede kender til emnet, ellers bør det være en udførlig vejledning. For selvom det er let for dig, er det ikke nødvendigvis så simpelt for andre uden samme erfaring.

Bemærk, at ovenstående muligvis kan anses for at være dokumentfalsk og/eller identitetstyveri, og der kan potentielt være forhold gældende vedr. skat. Så “use at own risk”.

Let for dig, men langtrukkent for dem

Lav en en liste over alle platforme med tilhørende webadresser.

Denne proces er mere besværlig for efterladte og vil sandsynligvis tage et par måneder at gennemføre. Til gengæld skal du ikke udarbejde en hel bog bestående af vejledninger og (altid opdaterede) kodeord. Det kan dog fortsat være en fordel kort at introducere brugen af platformene, således at efterladte vil være i stand til at stoppe eventuelle autoinvestorer og hæve pengene.

Fælleskonto

Ud over de to nævnte tilgange, så findes der også én enkelt mulighed for at oprette en fælles opsparing i crowdlending. Nemlig Bondoras Go & Grow-konto, hvor det er muligt at give andre mennesker adgang til at indbetale til kontoen og hæve fra den igen. Da Bondora ikke kontaktes af det danske personregister, vil alle andre autoriserede brugere fortsat have fuld adgang til kontoen efter et dødsfald.

Bondora fælleskonto

Go & Grow-kontoen kan eksempelvis benyttes til at opbevare tilstrækkelige midler til at dække de nødvendige leveomkostninger, indtil skifteretsattesten er udstedt. Med lidt held vil andre platforme med tiden lade sig inspirere af dette glimrende tiltag.

Hvad er den bedste løsning?

I praksis vil en sørgende efterladt nok hverken have overskud eller tid til at sætte sig ind i sagerne. Og hvis vedkommende har egen bankkonto med indestående svarende til ca. en måneds udgifter, behøver de heller ikke straks at have adgang til investeringerne. Da vil det være lettere at lade pengene passe sig selv og så senere kontakte platformene med den nødvendige dokumentation.

På den anden side vil en udførlig vejledning gøre pengene hurtigere tilgængelige, når behovet opstår. Man kan samtidig undgå jurabøvlet og eventuelle udgifter ved at få oversat de nødvendige dokumenter. Med direkte adgang til platformene vil efterladte også kunne stoppe en eventuel autoinvestor, så der hurtigere vil være let adgang til likvide midler.

Der er desværre ikke én let og simpel måde at sikre sine efterladte adgang til alle konti. Det vigtigste er at overveje, hvad der fungerer bedst for din egen situation. Personligt har jeg ikke foretaget mig andet end at tilgængeliggøre listen over platforme her. Fru Pengepugeren har tilstrækkelig adgang til penge fra anden kilde, så det vil ikke være nødvendigt at trække på investeringerne i den første tid.

Hvis du ønsker at introducere ægtefællen, venner, familie eller kollegaer for crowdlending, men ikke selv har tiden, så har jeg just udgivet den første bog på dansk. Her får de en grundig introduktion til emnet – herunder hvordan man udvælger platforme, opretter sig og kommer i gang. De kan også læse om, hvordan man minimerer risikoen, beregner afkast og meget, meget mere.

  1. “- Court (legal) document establishing executorship (e.g. grant of probate, letter of administration) OR bank-issued executorship document.
    – Proof of death (e.g. death certificate) of the TransferWise Account holder
    – Copy of a valid identity document for the executor.”

Pengepugeren

Hej, jeg er Pengepugeren. Mit borgerlige navn er Rasmus Firla-Holme, og jeg bor på en lille ø sammen med Fru Pengepugeren og vores to drenge. Jeg har mange interesser, hvoraf penge og privatøkonomi er blandt de største. Jeg elsker tal og at lægge budget, men mest af alt elsker jeg den frihed, som en velfungerende privatøkonomi har givet vores familie. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan du hurtigt bliver rig. Men jeg kan give gode råd funderet i egen erfaring, sund fornuft og lidt simpel matematik, som hjælper dig til på få år at opnå tilstrækkelig økonomisk frihed til at træffe dine egne valg i stedet for at være bundet til et job.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Seneste artikler

Copyright © 2024 Pengepugeren. Alle rettigheder forbeholdes.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com