De fem megatrends: En gennemgang og kritik

Megatrends

I forbindelse med min kommentar til en læsers investeringsstrategi, nævnte jeg kort de fem megatrends, som af mange eksperter forventes at udspille sig over de kommende årtier.

Det gav mig idéen til at skrive denne mere uddybende artikel om hvad disse trends er, og hvorvidt de kan bruges som fundament for en fornuftig investeringsstrategi.

Indholdsfortegnelse

Hvad er megatrends?

Megatrends er tendenser i den globale udvikling, som forventes at påvirke økonomiske, politiske og sociale forhold i de kommende årtier. Det er således også en indikator for, hvorledes ressourcer vil blive brugt og fordelt i fremtiden

Såfremt man kan identificere disse trends korrekt, er det derfor muligt at investere sine penge i markeder med det største vækstpotentiale. Og det er velsagtens derfor, at store konsulentvirksomheder og investeringsselskaber er særligt opmærksomme på disse megatrends.

Der findes mange trends inden for alle industrier og geografiske områder. Fx den demografiske udvikling i Europa eller tendensen mod kunstig intelligent inden for IT. Da disse trends påvirker mange mennesker, er de også blevet kaldt for megatrends. De fem herunder er dog mega i den forstand, at de påvirker hele verden, og ikke kun et begrænset geografisk område eller udvalgte industrier.

Hvad er de fem megatrends?

De fem megatrends blev identificeret i 2015 i et samarbejde mellem BlackRock (dem med iShares-fondene) og PwC1. Analysen er en kategorisering af globale tendenser baseret på data over hidtidig global udvikling. Siden hen er det blevet en ganske betydelig del af BlackRocks markedsføringsmateriale og investeringsstrategier.

Skift i de økonomiske magtforhold

Megatrend: Skift i de økonomiske magtforhold

Siden Kina åbnede op for friere markeder, har dets økonomiske udvikling været hastigt stigende – ofte med tocifrede årlige væksttal. Da landet tilmed har en befolkning, der er næsten dobbelt så stor som EU og USA til sammen, er potentialet for yderligere vækst enormt.

I takt med en stigende økonomisk vækst, kan flere investorer og selskaber forventes at kigge mod øst. Det vil styrke den kinesiske RNB og samtidig flytte økonomisk magt fra vesten og over til det kinesiske kommunistparti.

Ikke kun Kina forventes dog at opleve et økonomisk skift. Også andre vækstlande, såsom Indien og store dele af Sydøstasien har oplevet gevaldig vækst kombineret med et betydeligt fortsat potentiale.

Demografiske og sociale forandringer

Megatrend: Demografisk udvikling

Den hidtidige befolkningsudvikling indikerer, at vi vil blive flere mennesker på jorden, og at en øget andel vil være over 60 år.

En aldrende befolkning vil i større omfang flytte produktiviteten over på en mindre anden af befolkningen, og vil samtidig øge behovet for sundhedsydelser. Det betyder, at der vil være større efterspørgsel efter ældrepleje og færre mennesker til at passe dem.

Denne udvikling forventes at øge behovet for automatisering af plejeydelser. Men også alle andre industrier vil have adgang til en relativt mindre arbejdsstyrke og dermed øget behov for at overlade et stigende antal opgaver til maskiner.

Flere ældre betyder også større efterspørgsel efter behandling af aldersrelaterede lidelser og dermed større indtjeningspotentiale i medicinalindustrien og sundhedssektoren.

Urbanisering

Megatrend: Urbanisering

Hidtil har vi set en betydelig flytning fra landet til byerne. Antallet af såkaldte ‘megabyer’ med +10 millioner indbyggere vokser betydeligt, og den trend forventes at fortsætte.

Øget urbanisering medfører større produktivitet i sektorer vedrørende infrastruktur og logistik. Men også udvikling af IT, som skal lette administration og drift af tætbefolkede områder, forventes at vokse.

Fortsat teknologisk udvikling

Megatrend: Teknologisk udvikling

Den teknologiske udvikling er vokset eksponentielt, og det har vi for alvor mærket de seneste 20 – 30 år, hvor udviklingskurven for alvor er skudt i vejret. Og tilsyneladende er vi endnu langt fra toppen.

Nanoteknologi, robotter og kunstig intelligens vil med rimelig sandsynlighed komme til at ændre vores liv betydeligt over de næste årtier. Og antageligvis på måder, vi endnu ikke forestiller os.

En fordel ved at investere i netop denne trend er, at den overlapper med alle de andre megatrends. Hvad enten det drejer sig om ældrepleje, urbanisering, miljø eller øget vækst i den tredje verden, vil der være efterspørgsel efter teknologier, som kan understøtte (og accelerere) udviklingen.

Klimaforandringer og mangel på råstoffer

Megatrend: Klimaforandringer og mangel på råstoffer

De senere år har vi oplevet et betydeligt fokus på klimaet og på hvordan vi forbruger jordens ressourcer. Der er bl.a. opstået en øget interesse for forbrug (og håndtering af) plastik, hvilket allerede nu har ført til starten på en omlægning til lettere nedbrydelige produkter.

Der er også blevet tildelt enorme tilskud til vindmøller, solceller og andre alternative energikilder. Samtidig er disse “nye” energikilder blevet betydeligt billigere at udvikle og drifte, hvilket tyder på, at de vil kunne overtage større markedsandele.

Hvordan kan man investere i megatrends?

Man kan naturligvis altid sammensætte sin egen aktieportefølje af selskaber, som forventes at få gavn af disse megatrends. Det vil dog ofte være lidt af et sats, fordi man ikke blot skal identificere de korrekte tendenser. Man skal samtidig kunne vurdere udvalgte selskabers potentiale for at udnytte muligheden uden fx at blive overhalet indenom af konkurrerende virksomheder, som evner at “disrupte” markedet.

Det er dog ikke umuligt at udvælge gode enkeltselskaber, så længe man er villig til at løbe en højere risiko. Fx kan tendensen til øget urbanisering potentielt give meget store afkast, hvis man køber selskaber med ejendomme i de hastigt voksende byer.

ETF’er er dog en mere åbenlys måde at investere i megatrends. Megatrends fokuserer jo per definition på makroniveauer frem for enkelte selskaber eller lokale tendenser. Og ved at købe fonde baseret på et bredt udvalg af disse selskaber, skal man således “blot” være opmærksom på denne overordnede udvikling.

Med udgangspunkt i de fem identificerede megatrends har BlackRock oprettet en lang række fonde med eksponering mod de tilknyttede industrier. Herunder er eksempler på relevante ETF’er:

Megatrends er en langsigtet investering

Da disse trends rækker ca. 30 år ud i fremtiden, er er der tale om langsigt investeringsplanlægning. Det er ikke en nu-og her løsning med hurtige afkast.

Megatrends er heller ikke en effektiv kilde til passiv indkomst. Det skyldes blandt andet, at der kan være nedgangstider, som potentielt rammer disse markeder hårdere end aktiemarkedet som helhed. Eller perioder med et lavere afkast end alternative aktivklasser.

Megatrends kan også kun i yderst begrænset omgang benyttes til passiv indkomst. Det skyldes, at virksomheder i disse industrier ofte søger at vækste ved at geninvestere indtjeningen i at øge adgangen til nye markeder eller at udvikle nye løsninger i stedet for at udbetale udbytte.

Derimod er megatrends en strategi til muligvis at slå det samlede aktiemarked over årtier. Hvis eksempelvis produktiviteten i vedvarende energi vokser mere end markedet som helhed, vil man kunne opnå langt højere afkast. Og det er netop her, at investering i megatrends potentielt kan indgå i en langsigtet investeringsstrategi. Fx en pensionsopsparing.

Megatrends er ikke en garanti for afkast!

Ved at fokusere på de fem megatrends forsøger vi at forudsige fremtiden, hvilken er notorisk svært.

Der er ingen garanti for én eneste af disse forudsigelser, eller for at de vil være indtægtsgivende. Dette er blot indikatorer baseret på nuværende tendenser. Og for hvert godt argument for en fortsat udvikling i hidtidig retning, findes der relevante argumenter for det modsatte.

Netop kritik af såvel forudsigelserne som de tilknyttede konklusioner glimrer ved deres fravær i BlackRock or PwCs offentligt tilgængelige materiale. Dertil findes der anden relevant data, som indikerer andre megatrends, der potentielt kan have større betydning.

Og selv hvis et eller flere af disse megatrends med høj sandsynlighed forventes realiseret, da kan endnu ukendte faktorer ændre på denne udvikling.

Et aktuelt eksempel er COVID-19, som kom ind fra sidelinjen og påvirkede flere megatrends i begge retninger. Bl.a. understøtter risikoen for globale pandemier tendensen mod øgede investeringer i sundhed og medicin. Samtidig kan COVID-19 have en negativ effekt på den økonomiske globalisering og dermed potentielt for skiftet i de økonomiske magtforhold fra vesten til Kina.

Man skal derfor være forsigtig med at tolke de fem megatrends som den endelige sandhed overleveret fra en tidsmaskine. Brug din egen sunde fornuft og analyseevne. Overvej hvad der eventuelt taler imod dem, og hvilke andre globale trends, der eksisterer.

At investere i fremtidige tendenser forudsætter, at man følger med i udviklingen og eventuelt omlægger sin strategi, hvis/når nye informationer og tendenser opstår. Omvendt skal man være påpasselig med ikke at lade midlertidige faktorer påvirke sin langsigtede investeringsstrategi.

Men hvordan skelner man mellem et mindre udsving og et reelt skift i de langsigtede globale trends? Måske er det ikke for skade at fokusere på de megatrends, du selv har et forudgående kendskab til og hvor du naturligt følger udviklingen af ren personlig eller faglig interesse.

Megatrends er bestemt et interessant perspektiv på aktieinvestering og et godt udgangspunkt for videre analyse. Men de er i sig selv på ingen måde en garanti for høje afkast.

  1. Læs eventuelt BlackRock og PwCs rapporter.

Pengepugeren

Hej, jeg er Pengepugeren. Mit borgerlige navn er Rasmus Firla-Holme, og jeg bor på en lille ø sammen med Fru Pengepugeren og vores to drenge. Jeg har mange interesser, hvoraf penge og privatøkonomi er blandt de største. Jeg elsker tal og at lægge budget, men mest af alt elsker jeg den frihed, som en velfungerende privatøkonomi har givet vores familie. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan du hurtigt bliver rig. Men jeg kan give gode råd funderet i egen erfaring, sund fornuft og lidt simpel matematik, som hjælper dig til på få år at opnå tilstrækkelig økonomisk frihed til at træffe dine egne valg i stedet for at være bundet til et job.

One thought on “De fem megatrends: En gennemgang og kritik

  1. Pingback: Grøn investering: Hvilke muligheder har vi? - Pengepugeren

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Seneste artikler

Copyright © 2024 Pengepugeren. Alle rettigheder forbeholdes.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com