Ingen minimumskurtage: Køb aktier for meget små beløb

Mønter
Opdatering 2. oktober 2020
Bemærk: Efter ca. 2 år har Saxo Bank besluttet at genindføre minimumskurtage. Du kan se deres gebyrer her.

Kurtage. Hvor ofte har jeg ikke hørt aktieinvestorer påstå, at kurtagen er ligegyldig, når man køber aktier.

Det er jo småpenge” siger de.

Men mange bække små gør en stor pengetank. Og den som ikke sparer hvor der spares kan, han smider sine penge ud af vinduet.

Indholdsfortegnelse

Hvad er kurtage?

Kurtage er det administrative gebyr, man betaler for at handle aktier gennem en børsmægler.

De fleste børsmæglere tager ca. den samme kurtage målt i procent af ordrens størrelse. Og hvis man handler for store beløb, betyder det derfor ikke så meget, hvor man handler.

Men blandt danske børsmæglere er der ganske stor variation i munimumskurtagen. Altså den kurtage, man som minimum skal betale, uanset hvor lille ordren er.

Og rigtig mange småsparere handler kun sjældent for så mange penge, at de ikke bliver ramt af minimuskurtagen. Mange af os foretrækker at smide 10.000 – 15.000 kr. af gangen, og så betyder minimumskurtagen faktisk en hel del.

Særligt hvis det er udenlandske aktier, hvor en handel let koster et minimumsbeløb på 70 – 100 kr. plus et tilsvarende beløb, når aktien engang skal sælges.

Kurtage og diversificering

Hvis 10.000 kr. er det mindste beløb, man bør investere i en aktie, for at kurtagen ikke udgør en uforholdsmæssig stor andel, så skal man af med ganske mange penge for at skabe en rimelig diversificeret portefølje på 10 eller flere selskaber.

Lad os sige, at du hver måned har 10.000 kr. at investere for.

En typisk børsmægler vil tage et gebyr på omkring 0,1 % og minimum 29 kr. for handel med danske aktier.

Hvis du køber én aktie for alle 10.000 kr. betyder det, at du betaler 29 kr. i kurtage. Dvs. 0,29 %. Du burde derfor investere for 29.000 kr. før din reelle kurtage svarer til de 0,1 %.

29.000 kr. er mange penge. Særligt hvis man er ny til aktieinvestering eller hvis man foretrækker at investere månedligt. For hvor mange har hver måned 29.000 kr. ekstra til investeringskontoen?

Og hvis du køber udenlandske aktier, er minimumskurtagen typisk ikke under 80 kr. Dvs. et køb for 10.000 kr. i amerikanske aktier koster reelt 0,8 % i kurtage alene. Dertil kommer naturligvis udgifterne ved at veksle til amerikanske dollars.

Bevares, 0,29 eller 0,8 % i kurtage burde ikke virke afskrækkende for den langsigtede investor. Men det er jo kun hvis du køber én aktie én gang. Og når du senere realiserer investeringen, betaler du igen kurtage.

Og lad os sige, at du gerne vil investere de 10.000 kr. ligeligt fordelt på 5 forskellige selskaber for derved at diversificere lidt.

Da ender du med at betale 1,45 og 5 % for hhv. danske og amerikanske aktier. PLUS det tilsvarende beløb, når du en gang sælger. Det er en ganske stor andel, der går til administration.

Investeringsforeninger og ETF’er

En let måde at sikre bred dækning af markedet og samtidig minimere handelsudgifterne er, at købe en lille portefølje af ganske få investeringsforeninger og/eller ETF’er.

Men 10.000 kr. fordelt på en kombination af fx 2 danske investeringsforeninger og én udenlandsk ETF koster alligevel let 150 kr. i kurtage alene.

Det er den udfordring, som Nordnets månedsopsparing søger at løse, og det fungerer rigtig godt. Hvis man foretrækker en fuldautomatiseret løsning, findes der mig bekendt ikke et bedre tilbud end Månedsopsparingen. Udvalget i Månedsopsparingen er dog relativt lille, og man er derfor begrænset til de papirer, der stilles til rådighed.

En anden billig, omend mere manuel, løsning er, at købe udvalgte ETF’er kurtagefrit hos DeGiro. Jeg har (endnu) ikke selv erfaring med DeGiro, men det ligner umiddelbart en glimrende måde at opbygge en bred ETF-portefølje, uden at det koster en krone i gebyrer. Også her er udvalget dog begrænset – særligt efter at EU’s nye regler har undergravet mulighederne for at investere i de fleste nordamerikanske ETF’er.

Annonce

Handel uden minimuskurtage

Hvis man i højere grad selv vil administrere sine investeringer, har der således reelt ikke været anden mulighed end at betale de høje minimuskurtager.

Indtil nu.

For nylig fjernede Saxo Bank nemlig minimumskurtagen på handel i en lang række lande – herunder danske og amerikanske aktier.

Det betyder, at man nu kan købe for selv meget lave beløb, uden at kurtagen udgør en uforholdsmæssig stor del af kagen. Og det åbner døren til utrolig mange muligheder for helt frit at sammensætte sin egen portefølje.

Hos Saxo er der adgang til rigtig mange markeder. De tilbyder ikke den kurtagefrie opsparingskonto, som man kan få hos Nordnet eller DeGiros kurtagefrie handels med ETF’er, men meget anden handel giver nu pludselig rigtig god mening at foretage via Saxo.

Pengepugerens erfaring med Saxotrader

Samme dag som nyheden om, at Saxo afskaffede minimumskurtagen, oprettede jeg en konto på Saxotrader for at afprøve platformen og lege lidt med mulighederne.

Mit indtryk er, at Saxotrader lever op til sit navn. Den er utvivlsomt primært udviklet til folk, som “trader” en hel del. Platformen er gearet til hurtige handler og fokuserer primært på, hvor meget man præcis tjener/taber, hvis man slår til nu. Men den kan sagtens bruges af os andre, som tænker mere langsigtet.

Og med Saxo Banks afskaffelse af minimumskurtagen betaler vi nu den samme procentdel i gebyrer, uanset om der handles for 1.000 kr. eller for 100 millioner.

Således er det også blevet praktisk muligt at sammensætte din egen brede portefølje og derved i praksis gøre meget af det samme, som ETF’er og investeringsforeningerne gør.

Lad os sige, at du gerne vi investere i solceller, men ikke tør satse på ét solcelleselskab. I stedet udvælger du de 10 største og køber for et lille beløb af dem alle. Uagtet at du køber mange selskaber for små beløb hver især, så betaler du stadig kun 0,1 % i kurtage!

Det gør det også lettere at købe selskabet i stedet for deres varer. Hvis du fx stopper en vane med at drikke for meget sodavand, kan du lægge pengene til side og fra tid til anden købe lidt aktier i Coca-Cola Company.

Mindstehandel er 1.000 for danske, 50 USD for amerikanske og 100 EUR for europæiske aktier. Du kan med andre ord købe Coca-Cola Company for sølle 300 kr. lagt til side.

Det er tilmed meget let at se de samlede handelsudgifter som vist i nedenstående eksempel:

Saxo Bank handel

Pengepugerens lille fødevareportefølje

Jeg oprettede som nævnt en konto for at afprøve mulighederne, og overførte de 10.000 kr., som er mindstekravet ved oprettelse.

For disse “legepenge” sammensatte jeg en lille fødevareportefølje som vist nedenfor. Der er lidt af hvert fra Heineken til Monsanto, danske såvel som amerikanske og en enkelt schweizisk.

Der er købt for ret lave beløb af hver aktie, hvilket netop var hensigten. Havde jeg købt samme portefølje hos fx Nordnet, var omtrent 6 – 700 kr. blevet brugt på kurtage. I stedet kostede det mig kun omkring 10 kr. plus 30 kr. i vekslegebyr!

Saxo Trader screenshot
Klik på billedet for fuld skærm

Hvorfor disse selskaber?

Indrømmet, der var ikke meget analyse bag disse handler. Noget skulle jo købes, så jeg havde et flot screenshot til denne artikel. Og så er de fleste selskaber her på listen veletablerede og udbyttebetalende. De 10.000 kr. burde gerne give en samlet årlig udbytteindtægt på omtrent 300 kr. uden voldsomt stor risiko for (langsigtede) kurstab.

Valutagebyrer hos Saxo Bank

For kunder med en såkaldt Classic konto er det desværre ikke muligt at åbne andre valutakonti end den valgte hovedvaluta. Alle handler med udenlandske aktier pålægges derfor et valutagebyr:

Hvis der handles aktier i en anden valuta end kontovalutaen, vil der ske en automatisk valutaveksling, og der vil ved køb og salg af aktier tillægges et vekselgebyr på 0,3 % af det samlede handelsbeløb inkl. handelsomkostninger, hvor valutakursen der anvendes, er markedskursen på handelstidspunktet.

Det vi sige, at hvis man køber aktier i andre valuta end kontovalutaen (typisk DKK, men overvej, om du foretrækker en anden valuta), bliver den reelle handelspris 0,4 %.

Man betaler naturligvis også for valutaveksling hos Nordnet, hvor det er muligt manuelt at veksle til 0,15 % eller benytte automatisk veksling for 0,5 %. Den store fordel ved Nordnet er dog, at man kan beholde et givent kontantbeløb på dets respektive valutakonto, og dermed spare gebyret, hvis man senere vil handle i samme valuta.

Lidt om at emulere en ETF/investeringsforening

Investeringsforeninger og ETF’er indeholder ikke en ligelig fordeling af aktier. Hvis de fx følger et markedsindeks, er der folk ansat (eller computere?), som konstant køber og sælger, således at hvert selskab i porteføljen har samme vægt som deres relative markedsværdi.

Mange følger dertil et “cappet” indeks. Dvs. at de sætter en øvre grænse for, hvor meget et stort selskab må vægtes. Det danske C20 CAP indeks er eksempelvis cappet således, at intet selskab må udgøre mere end 20 %.

Uden denne grænse ville Novo Nordisk fylde omtrent det halve af indekset, og dets kursværdi derfor have for stor betydning for indeksets udsving. I C20 CAP må intet selskab vægte mere end 20%. Og hvis et selskab rammer de 20%, da nedsættes dets vægt til 15%.

Men hvis man sammensætter sin egen indekserede portefølje, kan det dels ikke lade sig gøre at regulere så præcist med en lille samlet investering. Dertil vil det være et administrativt helvede at holde styr på.

Derfor giver det ikke mening at forsøge at lave en fuldstændig kopi af et eksisterende indeks. I stedet kan man benytte nogle andre metoder, der giver mening for en “enmandsinvesteringsforening”. Fx førnævnte ligelige fordeling af de 10 største solcelleselskaber. Man kan også lade sig inspirere af eksisterende indeksforeninger, men lade være med at fokusere så meget på vægtningen.

Mindre fokus på vægtning betyder naturligvis, at man ikke følger markedet på samme vis, men det kan til en vis grad håndteres med lidt forudgående analysearbejde. Det er generelt altid en god idé at analysere sin strategi inden køb – uanset hvor meget eller hvor lidt man investerer.

For en relativt sikker strategi, kan du også sammensætte en portefølje af selskaber bestående af de såkaldte “dividend aristocrats“. Det vil sige store, solide, selskaber, som har eksisteret i mange år og som tilmed betaler udbytte, der kan bidrage til din passive indkomst.

Leg daytrader

Hvis du har en drøm om at blive daytrader, er Saxotrader også en oplagt mulighed for at kaste sig ud i praktisk erfaring uden risiko for at gå fra hus og hjem.

Du kan fx overføre 10 – 20.000 kr. til Saxotrader og daytrade for dem. Det giver både erfaring og et glimrende billede af, hvor urealistisk det reelt er at gøre aktiespekulation til en levevej.

Der findes naturligvis også aktiespil, hvor man handler for fiktive penge. Saxotrader tilbyder sågar en sådan simulator. Min personlige erfaring er dog, at jeg tager det lidt mere alvorligt og analyserer lidt grundigere, når der er rigtige penge på spil. Også hvis det ikke er så store beløb.

Opdatering 2. oktober 2020
Bemærk: Efter blot et år har Saxo Bank besluttet at genindføre minimumskurtage. Du kan se deres gebyrer her.

Spar op og gå på shopping i aktiemarkedet

Saxobank tilbyder tilmed overførsel i form af kortbetaling. Det vil sige, at du kan impulskøbe aktier fx ved at købe selskabet i stedet for deres produkter.

Alle kender til impulskøb af varer. Du har handlet i SuperBrugsen og venter nu ved kassen. Som det fornuftige menneske, du jo er, er der ikke lagt andet det det nødvendige i kurven. Intet slik eller sodavand.

Men mens du står og venter ved kassen, kigger du dig omkring for straks at konstatere, at du er omringet af chokolade. Alle de lækre sager står lige i næsehøjde og inden for en armslængde.

Det er lækkert ud, og der er endda tilbud på Marabou med Daim. Kun 20 kroner og den kan blive din! Det er så let, at det næsten er snyd.

Men du er standhaftig. Og i stedet for at række ud efter chokoladen kigger du ned i telefonen, åbner Saxotrader app’en, vælger “Deposit cash”, indtaster 20 kr. og overfører pengene. Der er ingen gebyrer og mig bekendt ingen nedre grænse. Kortinfo skal også kun indtastes én gang, så det er en meget let handling.

Efter nogle stykker af den slags overførsler, kan du gå ind og købe aktier i Kraft Heinz Co. og fremover tjene penge, hver gang alle andre køber en Marabou på tilbud. Ka-ching! Passive penge lige ned i lommen hvert kvartal resten af dine dage.

Eller måske har du lyst til at købe en ny telefon, som du egentlig ikke har brug for. I stedet for at bestille et nyt stykke elektronik, som intet er værd om et par år, kan du med en hastig indskydelse føre telefonens pris væk fra forbrug og over i investering. Køb fx Apple, Samsung eller en anden elektronikproducent for optimal autenticitet. Ka-ching! Flere passive penge!

Saxo Bank opsummeret

Saxo løser ikke alles behov. Bl.a. er Nordnet og DeGiro at foretrække, hvis man ønsker enkle og gratis køb af investeringsforeninger og/eller ETF’er.

Men med handel uden minimumskurtage kombineret med let og hurtig pengeoverførsel hos Saxo er mulighederne for at sænke forbruget og øge formuen blevet et nøk bedre. Særligt hvis man kan lide selv at administrere hele eller dele af sin formue.

Det er dog ikke ved handel på alle børser, at minimumskurtagen er afskaffet. Minimumskurtagen for de canadiske markeder er fortsat på 25 CAD. Hvis man vil handle canadiske aktier for mindre beløb, giver det derfor fortsat mening at handle hos Nordnet, hvor minimumskurtagen er 19 CAD.

Der er heldigvis intet til hinder for at benytte flere børsmæglere. Jeg er fortsat glad kunde hos Nordnet, men vil i fremtiden også benytte Saxo, når det er lettere og billigere end konkurrenterne.

P.S. Jeg har ingen aftale med Saxo Bank og ingen økonomisk interesse i, hvorvidt du benytter Saxo, Nordnet, DeGiro eller en helt anden platform.

Pengepugeren

Hej, jeg er Pengepugeren. Mit borgerlige navn er Rasmus Firla-Holme, og jeg bor på en lille ø sammen med Fru Pengepugeren og vores to drenge. Jeg har mange interesser, hvoraf penge og privatøkonomi er blandt de største. Jeg elsker tal og at lægge budget, men mest af alt elsker jeg den frihed, som en velfungerende privatøkonomi har givet vores familie. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan du hurtigt bliver rig. Men jeg kan give gode råd funderet i egen erfaring, sund fornuft og lidt simpel matematik, som hjælper dig til på få år at opnå tilstrækkelig økonomisk frihed til at træffe dine egne valg i stedet for at være bundet til et job.

38 kommentarer til “Ingen minimumskurtage: Køb aktier for meget små beløb

 1. Rigtig god artikel.

  Jeg oprettede selv en konto hos Saxo inden de fjernede minimumskurtagen grundet deres gode geografiske dækning. Jeg blev dog hurtigt irriteret over, hvor relativt stort et beløb man kom til at slippe i minimumskurtage, hvis man handlede aktier i eks. Singapore eller Japan.

  Jeg er derfor gået over til Interactive Brokers, som har virkelig lave handelsomkostninger. Den store ulempe er, at det er en udenlandsk mægler, så man står selv for al indberetning til SKAT. Derudover er deres platforme også langt mere komplekse, end de fleste nogensinde får behov for. Men de lave priser og den gode dækning kunne jeg ikke modstå :)

  Til køb af danske aktier og investeringsforeninger holder jeg mig dog til en dansk bank.

  1. I øvrigt er der mig bekendt et gebyr for betaling med kreditkort/debetkort hos Saxo. Det har jeg fået oplyst i en mail er hhv. 0,90% og 0,45%.

   1. Tak for tippet om Interactive Brokers. Dem vil jeg kigge nærmere på.

    Kortgebyr blev forbudt fra 1. januar. Saxo har sikkert fjernet deres gebyr i den forbindelse.

    1. Ja, du har ret mht. kortgebyret. Det havde jeg helt glemt.

     Det står også under punkt 9 her

     https://www.home.saxo/-/media/documents/payment-instructions/card-payments-info-for-faqs.pdf?la=en

     “No fees will be charged on Debit & Credit cards issued in EEA”

 2. Spændende! Udbytteaktier giver naturligvis udbytte (gebyrfrit formoder jeg), men investerer man i f.eks. ETF’er, synes jeg, at det er relevant at kende salgskurtagen. Hvor stor er den hos hhv. Saxo, NordNet og DeGiro?

  1. Der er også ETF’er, som betaler udbytte :)

   Den eneste kurtageliste, jeg umiddelbart har kunnet finde hos DeGiro er ikke så tydelig: https://www.degiro.dk/priser/lavere-kurtage.html

   Nordnets er typisk det samme eller lidt dyrere end hos Saxo.
   Saxo: https://www.home.saxo/da-dk/rates-and-conditions/equities-and-etfs/commissions
   Nordnet: https://www.nordnet.dk/produkter/prisliste/kurtageklasser.html

 3. Jeg har muntret mig lidt med simulator-delen for at få en fornemmelse for platformen, og sidder med det samme indtryk, at den er meget “trader-agtig” – jeg sad i hvert fald med en fornemmelse af information overload i lang tid.

  Hvor meget betyder valutavekslingen mon? Når man får udbytter ryger der 0.3%, og skal de så geninvesteres ryger der igen 0.3%. Det kan jo godt løbe op over tid, i forhold til Nordnet, hvor udbytterne ryger ind på en valutakonto, så man helt slipper for at veksle (hvis man geninvesterer i samme valuta). Jeg gætter dog på, at man skal op i pænt store beløb, førend de 0.6% overhaler minimumkurtagen.

  1. God pointe mht. veksling af udbytte! Det bør der tages højde for.

   Til gengæld kan man geninvestere uden minimumskurtage og dermed hurtigere få pengene ud at arbejde igen, hvorimod der hos Nordnet skal akkumuleres en del udbytte, før der kan geninvesteres til en rimelig kurtage.
   For amerikanske aktier kan Nordnet først betale sig, når man har opsparet ca. 4.300 1.800 USD i udbytteindtægter. Det vil alligevel tage en del tid for de fleste småsparere.

  2. Hej Mikael,

   Hvis vi eks. tager MSCI World indekset som reference, så er udbytteprocenten pt. på 2,23%. Gebyr der årligt tabes i round-trip til valutaveksling vil så udgøre 2,23%*0,6% = 0,01338% af det samlede investerede beløb i en fond, som følger MSCI World indekset tæt.

   Altså forholdsvis begrænset, men tabet er selvfølgelig tilsvarende større, hvis vi investerer i aktier, som betaler højere udbytte.

   Jeg har selv valgt en anden mægler, da jeg jævnligt vil købe og sælge større positioner, og her er det en klar fordel at kunne have en valutakonto.

   Mvh.
   Peter

   1. Det lyder jo overkommeligt. En anden måde at se det på, er at hvis man får $1857 i udbytte, og geninvesterer i een position, betaler man 0.7% (2*0.3% + 0.1%) eller $13 i gebyrer, hvad der tilfældigvis svarer til Nordnets minimumsgebyr for amerikanske aktier. Så regner man med at geninvestere mindst $1857 pr position, skal man gå med Nordnet, og ellers Saxo, hvis ellers min hovedregning holder :)

    Jeg gætter på, at du selv benytter dig af Nordnet?

    1. Det regnestykke ser umiddelbart rigtigt ud.

     Jeg bruger faktisk efterhånden for mange mæglere. Startede med Nordnet dengang jeg kun investerede i ETF’er i pensionsdepoter. Da omkostningerne kan holdes helt i bund ved brug af deres Månedsopsparing, og der ellers ikke er nogen løbende gebyrer, så holder jeg fast i dem til pension.

     Sidenhen er jeg for frie midler gået over til at investere i individuelle valueaktier, og her brugte jeg først DeGiro grundet deres lave priser og gode dækning, men jeg har ikke fuld tillid til dem endnu, så jeg holder mit engagement med dem på et begrænset niveau.

     Åbnede sidenhen en konto hos Saxo Bank men opdagede så Interactive Brokers, som har virkelig stærke priser og rigtig god geografisk dækning, så dem vil jeg fremover holde mig til, når det gælder investering i udenlandske aktier.

     Når Aktiesparekontoen bliver en mulighed i 2019, skal jeg dog have udvalgt en dansk mægler til brug af denne, og her er mit umiddelbare valg Saxo Bank grundet deres store udvalg, men jeg har ikke taget den endelige beslutning endnu. Der er jo også lidt tid at løbe på :)

     1. Heldigvis da :)

      Jeg har selv kigget på DeGiro, men ligesom dig er der lige det med tillid. Måske det bare er et spørgsmål om tilvænning, men alt andet lige er det nu nemmere at have tillid til en dansk mægler (selvom Nordnet jo for så vidt ikke er dansk, men de har trods alt været tilstede i Danmark i så lang tid at tilvænningen er ved at være på plads). Er der noget ved Interactive Brokers, der gør, at du har mere tillid til dem, end til DeGiro? Og er det generelt ikke noget bøvl med oprettelse (de bruger nok ikke NemId :) ) og indberetning til skat hos udenlandske mæglere?

      1. Ja, Interactive Brokers har været på markedet siden 1994, så det giver en del historik at løbe på. Det er en af de allerstørste mæglere i USA og de er foretrukket af mange professionelle.

       Oprettelse var ikke så slemt, selvom det dog krævede et par dokumenter og tog en uges tid.

       Indberetning til SKAT kræver dog lidt ekstra arbejde, da man selv står for det. Men hvad dét angår er det ikke væsentligt anderledes end hos DeGiro, hvor man også selv har skullet indberette. Dog har jeg hørt, at sidstnævnte vil begyndte at indberette fra skatteåret 2018 og frem.

        1. Jeg har ingen planer om at investere i amerikanske ETF’er, så det aner jeg simpelthen ikke. Det er også min forståelse, at der som NRA (non-resident alien) er flere faldgruber ved at investere i disse, som man skal være særligt opmærksom på

         https://www.bogleheads.org/wiki/Nonresident_alien_taxation

 4. Rigtig fint tiltag, og jeg håber også, at Nordnet følger trop. Dog benytter jeg mig ikke ret meget af handel med kurtager, da jeg primært bruger Nordnets månedsopsparing. Mig bekendt så har Saxo ikke et lignende produkt? Dertil er jeg også stor fan af Nordnets Superlån. Jeg benytter det ikke endnu, men påtænker at bruge det i fremtiden. Jeg afventer dog lidt i forhold til, hvordan markedet spiller sig ud de kommende par uger.

  Dog sker det da enkelte gange, at jeg handler enkelt-aktier, og dertil er det jo voldsomt hurtigt, at gebyrerne kan betyde en stor del, hvis man er en lille investor, hvorfor Saxo Banks tiltag er ganske fornuftigt. Kunne man forestille sig, at andre børsmæglerne fulgte med?

  /Frederik

  1. VI har jo lov at håbe på, at de andre følger trop :)
   Vi bruger også Nordnets månedsopsapring, og har ikke kunnet se noget, der ligner samme løsning hos Saxo. Her er Saxo ikke et så interessant alternativ, bortset fra, at de giver adgang til langt flere fonde.

   Superlånet ligger på 7 % her, så det er ikke interessant for os. Haha! Jeg har smidt en hel del penge i en risikabel aktie med stort potentiale, stik mod almindelig sund fornuft. Så får vi se, om det var en god idé.

  2. Andre mæglere følger med, hvis de bliver tilstrækkeligt pressede, dvs. folk i stigende grad fravælger dem, til fordel for andre og billigere mæglere. Det kan jeg godt tvivle på sker, jeg fornemmer i hvert fald ikke, at der er en større vandring i gang mod Saxo, DeGiro og lign.

   1. Det er også min fornemmelse, at danskerne ikke i særlig høj grad søger mod en billigere mægler. Eks. blev der hos DeGiro kun udført 19.362 handler i perioden Januar-September i 2016 http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-10-18-danskerne-snyder-sig-selv-for-billig-aktiehandel

 5. Er der nogen som ved, præcis hvordan Saxo Bank beregner inaktivitetsperioden? Tager de simpelthen 180 dage fra sidste handelsdato eller skal der være en handel i løbet af de sidste 6 kalendermåneder? Jeg er nemlig ved at være tæt på grænsen og vil selvfølgelig gerne slippe for gebyret.

  1. Som jeg forstår deres betingelser, beregner de seneste handelsdag plus 180 (179?) dage.
   Det billigste vil nok være at købe en billig, stabil aktie og sælge den tilbage straks efter. Det vil kun koste dig et par kroner. Fx en dansk aktie til 1000 kr. der købes og sælges til samme pris, burde koste en krone. En tilsvarende amerikansk aktie til $50 koster ca. 1,2 kr.

   1. Hej Pengepugeren,

    Ja, sådan læser jeg også reglerne. Havde netop også tænkt mig at købe danske aktier for ca. 1000 kr. og så sælge dem igennem med det samme.

    Mvh.
    Peter

 6. Tak for denne hjemmeside :)

  Hvordan skaber du dig et overblik over, hvilke aktier som er udbyttebetalende?

  På forhånd tak

  Amourose

 7. Hej Amourose :-)

  Jeg bruger mange forskellige kilder. Men et godt sted at starte er Investings fantastiske stok screener: https://www.investing.com/stock-screener/

  Det giver et godt overblik. Herefter går jeg i dybden med de mest interessante af aktierne. Det kunne være, jeg skulle skrive en artikel om det på et tidspunkt!

 8. DeGiro har været nævnt nogle gange. Så jeg vil lige tilføje mine erfaringer.
  For at slippe for vekslingsgebyr, hver gang jeg solgte eller købte amerikanske aktier, vekslede jeg det meste af min kontantbeholdning til USD.
  Her startede problemerne:
  Jeg kunne ikke se hvor stor min beholdning af USD var, det samlede indestående blev oplyst i DKK.
  En gang imellem gik kontoen i minus, så jeg var nødt til at sælge nogle aktier. jeg kender ikke årsagen.
  Jeg ringede ind for at få en forklaring, jeg vil tro at det tog en halv time, blot at forklare, at jeg gerne ville kunne se, hvordan mit indestående var fordelt på DKK og USD.
  Jeg opgav at spørge om, hvorfor kontoen af og til gik i minus.

  1. Jeg oplever også at min konto gør i minus når jeg bruger nordnet. Er der nogle der ved hvorfor? Mine aktier er i plus.

   1. Hej :)
    Det er et ofte stillet spørgsmål. Årsagen er næsten altid, at der er blevet trukket gebyrer (typisk kurtage).

 9. Hvis man skifter sprog på deres hjemmeside til alt andet end dansk, står der nævnt et custody fee på 0.12% pa for værdipapirer, som opkræves månedligt (min €5). Denne oplysning fremgår ikke på den danske version af hjemmesiden. Nu undrer jeg mig lidt over, om det er en forglemmelse, eller vi danskere slipper for gebyret. Har du på din konto bemærket, om de faktisk trækker sådan et gebyr?

  1. Interessant observation. Det samme står på den italienske version.

   Det kan godt være, det kun er os, som slipper for gebyret. Jeg har i al fald ikke betalt, og de skriver eksplicit her, at der ikke er depotgebyr: https://www.home.saxo/da-dk/campaigns/aktiehandel

   1. Tak, det beroliger lidt.

    Jeg undrer mig dog over, at når jeg genererer en porteføljerapport, er der et afsnit, der hedder “Samlet gebyroversigt”. Det punkt er delt op i 2 underpunkter, dels “Transaktionsomkostninger” (kurtagen), dels “Instrumentrelateret”, “ETF and Mutual Funds External costs”. Tvivlen går på, om det er custody fee’et, eller det er de løbende omkostninger internt i fonden.

    Jeg hælder mest til det sidste nu, hvor jeg hører, I ikke har betalt gebyrer, men det skal da holdes øje med henover månedsskiftet, og måske jeg tager fat i Saxo inden da, hvis jeg bliver alt for nysgerrig.

    1. Man kan finde meget med Google… På https://www.developer.saxo/openapi/learn/aggregated-amounts er “ETF and Mutual Funds External costs” defineret som “Internal costs inside mutual funds and ETFs, calculated based on ongoing cost percentage and client holding per day.” Så det lader ikke til at være et gebyr Saxo trækker fra ens konto. Jeg kunne dog stadig godt tænke mig at grave lidt i, hvorfor vi slipper for custody fee’et.

 10. Jeg betaler heller ikke gebyrer hos Saxo Bank. Bare sørg for at lave mindst én handel hver 180. dag, så du undgår inaktivietsgebyret.

  1. Jeg har været i kontakt med SaxoBank og de oplyser, at de fjernede deres inaktivitetsgebyr d. 3 september i år.

 11. Til dette omkring Saxo og deres omkostninger, så har jeg på en nyåbnet konto ledt lidt efter information omkring deres kurtage samt andre gebyrer når man blot skal handle lidt aktier i DK og US.

  Hvad jeg kan finde på nedenstående link, er at inaktivitetsgebyret stadig står anført med en pris på $100
  Jeg kan næsten ikke forestille mig at man ikke skulle have opdateret sin prisliste.

  Et andet gebyr jeg blev lidt klam ved at se, var det såkaldte “Custody fee, der kræver 0,25% af din portefølje værdi hvert år, dog minimum 5 Euro pr måned – hvilket som minimum altså vil koste ca 440,- kr om året.
  Har jeg misforstået noget her – eller blot faldet over et gammelt link?

  https://www.home.saxo/rates-and-conditions/commissions-charges-and-margin-schedule

  Tak for en god side i øvrigt :-)

  1. Hej Jens :)

   Du skal kigge på den danske side (https://www.home.saxo/da-dk/rates-and-conditions/contract-options/commissions). Gebyrerne er anderledes for investorer i andre lande.

 12. Så er det bare surt at Saxo igen har indført gebyr, så nu skal der købes for min. 14.000 Dkr. (hvis Dansk aktie) før vi får det til 0,1%. – øv øv. Er der nogle der ved andre banker der ikke tager gebyr?

  1. Ja, det var lidt af en kovending.

   DeGiro tager ikke gebyr for handler med nogle EFT’er, og Revolut tilbyder tre kurtagefri handler om måneden med basiskontoen. Men så skal man selv indberette til SKAT.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Seneste artikler

Copyright © 2024 Pengepugeren. Alle rettigheder forbeholdes.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com