Få tilskud til pasning af eget barn

3
1872
Familie og tilskud til pasning af eget barn

Flere og flere kommuner yder tilskud til forældre, som passer deres egne børn. Men hvor meget kan man egentlig modtage, og hvad er kravene?

Som du måske ved, hjemmepasser vi vores to drenge. Det vil sige, at Fru Pengepugeren ikke har et lønnet arbejde, og at vi derfor lever af min indtægt alene.

Næsten…

For i vores kommune ydes tilskud til forældre, som hjemmepasser. Og det har vi haft glæde af, siden vi flyttede hertil i februar og frem til den yngste snart fylder 3 år.

Overvejer du at hjemmepasse?

I samarbejde med Astrid Dyrborg, som er hjemmepasser og erfaren fagperson er jeg ved at udvikle et onlinekursus, som bringer fokus på både det “bløde” og det økonomiske.
Hvis du er nysgerrig efter at lære mere, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev på hjemmegående.dk (siden er under udvikling).

Hvad er tilskud til hjemmepasning?

Det økonomiske argument for tilskud til pasning af eget barn er, at kommunen sparer penge, som ellers skulle være brugt på institutionerne.

I følge Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven), må kommunerne maksimalt opkræve 25 % af udgiften ved dagtilbud i form af egenbetaling fra forældrene. Dvs. hvis hvert vuggestuebarn i en given kommune koster 12.000 kr, om måneden, så skal mindst 9.000 kr. hives op af kommunekassen. En udgift de helt eller delvist kan spare, hvis forældrene vælger ikke at sende barnet i institution eller dagpleje.

Ud over det økonomiske ræsonnement kan der ligge ideologiske overvejelser til grund for at indføre tilskud for hjemmepasning. Lige så vel som at der i andre kommuner er ideologiske grunde til, at ordningen ikke er indført.

Da tilskuddet er tidsbegrænset til ét år pr barn, kan det især være attraktivt for forældre med små børn ved at skabe det økonomiske råderum, der skal til, for at forlænge barselsorloven med et år. Med tilskuddets udbredelse blandt flere og flere kommuner betyder det, at endnu flere børn nu har mulighed for tidligst at starte i institution, når de er fyldt 2 år.

Annonce

Kan vi få tilskud til pasning af eget barn?

Tilskuddet til hjemmepasning er de senere år blevet udbredt blandt flere og flere kommuner. Det går så stærkt, at der, så vidt jeg ved, ikke findes en fuldt opdateret liste over hvilke kommuner, der yder tilskud til hjemmepasning.

Det bedste svar får man ved at at søge ‘Tilskud til pasning af eget barn [i min kommune]‘. Det resulterer ofte i et link til den relevante kommunes hjemmeside om emnet.

Hvis din kommune ikke yder tilskud til hjemmepasning, findes der til tider et gangbart alternativ: Tilskud til privat pasningsordning. Det vil sige et tilskud, som gives, hvis man fx hyrer en veninde eller privat dagplejer.

I nogle kommuner er det efter sigende muligt at arrangere et sådan setup efter devisen “Jeg passer dit barn, du passer mit, og så mødes vi en gang i mellem“. Jeg kender dog ikke så meget til ordningen, og det er naturligvis fornuftigt at følge kommunens regler på området.

Tilskudskravene for hjemmepasning

Reglerne varierer fra kommune til kommune. De kommuner, som yder tilskud, er dog generelt ret gode til at opsummere kravene på deres respektive hjemmesider.

Kravene er typisk også meget ens med kun mindre afvigelser fra nedenstående:

  • Tilskuddet er begrænset til 1 år pr barn.
  • I nogle kommuner kan tilskuddet kun tildeles i perioden mellem fødsel og barnets 3 år. I andre kommuner kan man modtage tilskud helt frem til skolestart.
  • I flere kommuner tildeles tilskud for hjemmepasning for maksimalt 3 børn i alt.
  • Man skal være EU-borger eller have boet i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år samt kunne sandsynliggøre, at børnene lærer dansk. Dvs. fx have bestået folkeskolens afgangseksamen. I Holbæk Kommune skulle Fru Pengepugeren, som ikke er dansk statsborger, bevise sine danskkundskaber (bestået danskeprøve 3 var tilstrækkelig dokumentation).
  • Man må ikke have lønindtægt eller modtage anden offentlig ydelse ved siden af. Passiv indtægt fra investeringer er dog normalt tilladt.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Tilskuddets størrelse svinger meget fra kommune til kommune. I nogle kommuner svarer beløbet til institutionernes tilskud, andre steder er beløbet lavere.

Det månedlige tilskud for pasning af eget barn ligger mellem 1.500 kr. til omkring 8.000 kr. Der er således meget store forskelle kommunerne imellem.

Skat af tilskud til pasning af eget barn

Modsat børne- og ungeydelsen er tilskud til hjemmepasning skattepligtig og indberettes automatisk til Skat. Der trækkes dog ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge.

Den hjemmegående kan modregne tilskuddet i personfradraget. Det vil sige, at der ikke betales skat af de første 46.200 kr. (2019). Det betyder dog samtidig, at den udearbejdende forælder ikke kan benytte ægtefælles personfradrag.

Hvis privatøkonomien står og falder med tilskuddet, er det derfor vigtigt, at man forholder sig til de skattemæssige konsekvenser af tilskuddet, når man vil vurdere, om tilskuddet kan dække indkomstbehovet, mens barnet hjemmepasses.

Annonce

3 COMMENTS

  1. Det gjorde jeg også, tog et år i forlængelse af 2x barsel (pseudotvillinger) med hjemmepasning. Dengang var tilskuddet i vores kommune vist omkring 4500 pr barn. Det er simpelthen fantastisk hvad man får ud af sådan et år med ungerne, og man kan slippe for at aflevere dem i daginstitution når de er helt små.
    Kh Maria

  2. Jeg havde også 2x barsel i træk med pseudoer og derefter passede jeg hjemme med tilskud i halvandet år. Dermed er mine unger nu 3.5 og 2.5år gamle og de starter henholdsvis børnehave og vuggestue (på deltid) i efteråret. Vi valgte specifikt Fredericia Kommune i trekantsområdet da vi skulle flytte dertil for 3 år siden pga mandens arbejde (Kolding), fordi det var den kommune der gav mest tilskud og huspriserne er billigst. På den måde har vi kunne realisere drømmen om et børneliv i et helt roligt tempo fyldt med masser af nærvær og ro. Det har været så fantastisk for vores familie. Og været første skridt i en lang process mod at få et liv med indhold og uden hamsterhjul. Nu venter et arbejdsliv for mor forude, men det bliver ikke som det tidligere “37 timers 8-16 foran en computer” arbejdsliv. Nu bliver det “24 timers døgnvagt en gang i ugen i tæt relation med et andet menneske” liv. Jeg glæder mig til en lidt større indtægt, men ser frem til stadig at kunne tilbringe masser af skønne timer i selskab med mine børn.

  3. Jeg har ikke overblik over, om artiklens pasningsform findes i Københavns Kommune, men min kone benyttede sig af kk.dk/privatdagpleje mens vi boede i Københavns Kommune. Min kone fandt en familie, men denne familie sprang fra inden opstart. Derfor måtte min kone vente indtil vores yngste barn (af i alt 2) blev et halvt år gammel. Hun passede børnene i knap et halvt år, for ordningen ophørte ved ældste barns børnehavestart. Men det var FEDT, at hun oppebar en løn og et meget højt fradrag. Besøgte tit zoo og kommunen leverede bleer, ja de kom helt op til os på fjerde sal, det var simpelthen genialt :-)

SKRIV ET SVAR

Indtast din kommentar!
Skriv dit navn her