Crowdlending side 1

Fortsat fra Følg Pengepugerens crowdlending siden 2016

December 2019:

“Julens dage er muntre, men korte; når den er gået, er den langt borte”

Så er vi gået ind i 2020! Jeg synes ellers ikke, det er så længe siden, at vi fejrede årtusindskiftet.

December måned var en helt fin måned uden de store nyheder. Vi kom akkurat over 10% i samlet vægtet afkast, og det er jeg godt tilfreds med.

De to nyeste tilføjelser, Kameo og EstateGuru har fortsat stigende afkast. Det tager sin tid med denne form for ejendomslån, hvor de første afdrag og renter ofte kan være et par måneder undervejs, men som bekendt kommer alt godt til den som venter.

Hvordan er 2019 gået?

I løbet af året tilføjede jeg netto 36.555,96 kr. til porteføljen. Dertil havde vi et nettoafkast på 11.870,81 kr. fra crowdlending, eller lige under 1.000 kr. om måneden. Det er ikke ligefrem tilstrækkeligt til at kunne erklære økonomisk uafhængighed, men bestemt heller ikke skidt for en passiv indkomstkilde.

Det er også lykkedes mig at flytte lidt rundt på midlerne, så der ikke længere er al for stor eksponering hos Mintos.

Jeg er fortsat glad for Mintos, og vil anbefale den som et glimrende fundament for en diversificeret portefølje. Platformen havde dog et lidt uheldigt år, hvor flere låneudbydere blev ramt af skandaler. Det må man forvente med så mange låneudbydere, og takket være min meget risikoaverse strategi (stor spredning, ingen tredjeverdenslande og kun låneudbydere med lav risikoprofil), er vi kun i yderst begrænset omfang blevet påvirket af disse sager.

Jeg er hidtil også ganske tilfreds med at have flyttet en del af pengene over til EstateGuru. Her er ingen tilbagekøbsgarantier, men med sikkerhed i ejendomme må risikoen forventes at være begrænset – og potentielt lavere end lån med tilbagekøbsgaranti. P.t. er kun to lån (3%) i restance. Det bekymrer mig ikke det store, da der hidtil ikke har været et eneste tabsgivende lån hos EstateGuru. Jeg venter dog lidt med at investere yderligere i platformen, indtil jeg har lidt mere personlig historik.

EstateGurus officielle statistik

Hvad skal der ske i 2020?

Vi har et ganske betydeligt kontantbeløb, som skal investeres i crowdlending. Jeg kan pt ikke uddybe det nærmere (selvom jeg virkelig gerne vil!), men om alt går vel, vil der ske store ting på den front i løbet af 2020. Det bliver et spændende år.

I mellemtiden er planen blot at fortsætte med at indbetale de 1.000 kr. til Bondora hver måned, plus lidt ekstra til andre platforme hist og her. Dét alene burde meget gerne bringe os over de 1.000 kr. om måneden. Dertil køber jeg nok en lille andel af Brickshares nyeste projekt.

I ønskes alle et fantastisk 2020 🍾

November 2019: Ikke meget at skrive hjem om

“Hvis der er is i november, der kan bære en and, er der siden kun søle og slud i vort land.”

November var ikke voldsomt begivenhedsrig. Jeg overførte 11.000 kr. (fra andre platforme) til EstateGuru, lidt penge til en nyt ejendomsprojekt hos Kameo samt de sædvanlige 1.000 kr. til Bondora. Jeg har været lidt tilbageholden med at investere i aktier såvel som crowdlending i den senere tid, fordi vi lægger til side til nye spændende investeringsprojekter i det kommende år. Måske vil det også vedrøre dig, så “stay tuned“.

Lendino måtte desværre afskrive endnu et lån til en værdi af 219,37 kr., hvilket yderligere sænkede den interne rente til -4,74%. Lidt ærgerligt, men det er risikoen ved ikke at diversificere tilstrækkeligt.

Indtægten fra mine nyeste platforme, EstateGuru og Kameo, vokser fortsat mod de forventede årlige afkast på hhv. 10,5% og 9,5%. Det tager lidt tid, fordi de nyeste låntagere endnu ikke er begyndt at afdrage, og fordi jeg løbende fylder flere penge på – så det er nødvendigt at væbne sig med lidt tålmodighed. Jeg er dog glad for at have omlagt porteføljen til at omfatte flere lån med sikkerhed i ejendom frem for den tidligere overvægt i forbrugslån med tilbagekøbsgaranti.

Jeg håber, I alle får en god jul 🎅

Oktober 2019: En måned med ændringer og afskrivninger

Oktober kan komme med regn og rusk, men også med solskin på bær og på busk.
Oktober kan eje et farvesæt, som ikke kan skabes af kunstnerpalet.

Oktober var en reformernes måned. Jeg trak penge ud af flere platforme og lukkede to helt ned.

Alt er hævet fra Fast Invest. Det var faktisk ganske smertefrit, ligeledes var det let at sælge låneandelene tilbage til platformen. Som de jo reklamerer med, kan man altid sælge udestående lån tilbage, mod at man tilbagebetaler den i perioden indbetalte renteindtægt. Det kostede mig lidt og sænkede således den samlede interne rente til 9,46%. Stadig et ganske pænt afkast.

Under den fortsatte oprydning solgte jeg også alle mine låneandele hos Flex Funding og hævede pengene. De fleste blev solgt hurtigt, og kun 161,20 kr. har det ikke været muligt at likvidere. Det resulterede i en beregnet intern rente på 5,31%. Overraskende pænt, i betragtning af, at der på det sidste har været flere lån, som måtte afskrives.

Jeg hævede også lidt over 10.000 kr. fra Mintos. Formålet var dels at flytte lidt penge ud, så platformen ikke udgør en alt for stor andel af porteføljen. Men der har også været en periode med mangel på gode lån, og derfor lå pengene bare og samlede støv.

Disse mange udtræk betyder, at der ved månedens udgang er færre penge investeret i crowdlending i forhold til sidste måned. Jeg har dog allerede overført de fleste af dem til EstateGuru, men jeg leder også efter en ny platform, der skal afprøves.

Apropos EstateGuru, så har alt hidtil kørt fint her. Fra tid til anden er et enkelt lån nogle få dage bagud med betalingen, men endnu har ingen været en uge forsinket. Platformen er også virkelig dygtige til at reagere og holde investorer orienteret om status. Jeg er ved at være ganske tilfreds med denne mulighed for at investere i udlån med sikkerhed i ejendom.

Lendino har nu afskrevet ét af de to lån, som længe har været i restance. Det betyder desværre, at jeg har min første platform med decideret tab, og jeg forventer yderligere fald, når det næste lån også på et tidspunkt bliver afskrevet. Det er en skam, men heldigvis kan tabet opgøres til et par hundredelapper. Sådan kan det gå, når man ikke diversificerer tilstrækkeligt.

Brickshare betalte udbytte i denne måned: 42,53 kr. efter skat. Det er nu meget sjovt at få disse småbeløb i afkast fra en lille ejendomsinvestering.

Afkastet fra Kameo vokser langsomt men støt. Jeg købte i denne måned for 1.000 kr. i et nyt dansk lån. Der er relativt langt mellem nye lån, men de ser ud til at være solide, og det er meget vigtigere. Kameo er min hidtil eneste investering foretaget via mit selskab, og den første milepæl er at kunne dække alle selskabets driftsudgifter med renteindtægterne fra crowdlending.

Har du i øvrigt set, at jeg har skrevet en bog? Den udgives i starten af december, og hvis du forudbestiller 10 stk. nu, så har du med et snuptag sørget for julegaver til hele familien.

September 2019: Nu bør Mintos oppe sig

“September tørrer brønden ud eller bryder broen ned”

September var ikke voldsomt begivenhedsrig.

Den interne rente flyttede dig kun marginalt fra 10,09% til 10,03%, og det forventede årlige afkast steg en lille smule (136 kr.) i forhold til sidste måned.

Mintos har haft mere end almindeligt svært ved at skaffe lån, så jeg har måttet sænke minimumsrenten til 10%, alligevel står der i skrivende stund lidt over 9.000 kr. i uinvesterede kontanter. Det er nok delvist min egen skyld, fordi jeg har strammet en del op på, hvilke lån, jeg vil købe. Mange andre har dog også klaget over “cash drag” hos Mintos på det sidste. Lad os håbe, det snart vender igen. Ellers overfører jeg kontanterne til en anden platform.

Sin tidligere nævnt er jeg begyndt at afvikle Fast Invest. Nogle af pengene kom ved en “uheld” til at blive brugt, men resten er sendt til Grupeer, hvor det forventes at generere næsten 14,5% i årligt afkast.

Bondora fortsætter mod den forventede rente på 6,75%. De kørte i denne måned en kampagne med mulighed for for at vinde en pengepræmie svarende til det beløb, man investerede i september. Ud over de sædvanlige 1.000 kr. til bilopsparingen investerede jeg derfor også et relativt stort beløb på firmakontoen, som skal hæves igen om et par dage. Det er dog holdt uden for den månedlige opgørelse.

Kameo er begyndt at stige igen. Den burde meget gerne stige til ca. 9,50% i løbet af de kommende måneder.

Og så er EstateGuru begyndt at give en lille smule renteindtægter fra de første lån, jeg investerede i. Helt præcis 31,29 kr. er der kommet ind. Et enkelt lån kom i restance, men det ser ud til at være løst nu.

I september tjente vi i alt 1019,82 kr. fra crowdlendingeksperimentet. Det svarer godt og vel til kategorien “diverse” i vores budget.

August 2019: Nu med EstateGuru

“Hvis den 24. august er smuk og klar, håb om en rig høst du har”

August måned bød på en ganske signifikant stigning i intern rente: Fra et vægtet gennemsnit på 9,73% til 10,09%. Samtidig er det forventede årlige afkast skudt i vejret til 13.171,07 kr. Det betyder, at vores gennemsnitlige månedlige afkast nu overstiger 1.000 kr.! En stor milepæl.

EstateGuru

Månedens største opdatering er, at EstateGuru er blevet tilføjet crowdlending-porteføljen.

Jeg har i et stykke tid overvejet at flytte nogle af pengene væk fra forbrugslån med buyback-garanti til fordel for lån med sikkerhed i ejendom.

Der er mange interessante og populære platforme, som har specialiseret sig i ejendomsudlån. Bl.a. BulkEstate og CrowdEstate. Jeg valgte dog i første omgang EstateGuru, fordi giver et transparent statistisk overblik, meget få misligholdte lån (pt. 3%) og hidtil helt har undgået tabsgivende investeringer. Dertil har EstateGuru eksisteret siden 2013, og må således siges at være ganske gammel i gårde. Endvidere kommer der meget ofte nye lån, hvormed risikoen for ‘cash drag’ er begrænset.

Mintos fylder for meget

I første omgang har jeg skudt knap 15.000 kr. ind i platformen. Heraf kommer ca. 6.400 kr. fra Mintos.

Valget om at flytte lidt penge væk fra Mintos er dels for (som nævnt) at skære ned i andelen af forbrugslån med buyback. Men også fordi Mintos fylder for meget i den samlede portefølje:

Crowdlending lagkagediagram

Det var ganske let at realisere nogle tusinde i likvide midler hos Mintos. Jeg stoppede blot autoinvestoren i et par dage, og hævede herefter alle indbetalte renter og afdrag. Det sænkede Mintos’ porteføljeandel fra 49% til 40%. Det er dog stadig for meget, så jeg trækker nok lidt mere ud igen på et tidspunkt.

EstateGuru har endnu ikke givet afkast. Det skyldes dels, at der typisk går en måned, før første afdrag skal betales på et nyt lån. Endvidere betaler låntager i mange tilfælde kun afdrag og renter hver tredje måned. Der vil derfor gå et stykke tid, før vi ser reelle resultater. Jeg forventer dog et gennemsnitligt afkast på omkring 11%. Det er lidt mindre end hos Mintos, men jeg er overbevist om, at denne form for lån bedre kan modstå en fremtidig recession.

Bondora

Bondora fortsætter stødt ned mod de forventede 6,75% i afkast fra Go & Grow, og vi indbetalte som altid 1.000 kr. til bilopsparingen. Jeg kan se, at rigtig mange benyttede sig af min lille kampagne, hvor nye investorer kunne få 10 EUR at investere for. Den kampagne er desværre udløbet, men du kan som altid få 5 EUR via dette link, hvis du overvejer at afprøve platformen.

Farvel til Fast Invest

Jeg har efter lidt overvejelse valgt at stoppe autoinvestor hos Fast Invest og ved lejlighed trække penge hjem. I Facebook-gruppen har flere påpeget nogle underlige ting omkring platformen, som har gjort mig lidt loren. Læs fx også dette blogindlæg.

Det skal dog siges, at jeg endnu ikke er stødt på én eneste investor, som har haft en negativ oplevelse med platformen. Jørgen har sågar mødt dem, hvor han tilsyneladende fik et glimrende indtryk. Det er derfor en reel mulighed for, at jeg uretmæssigt ikke lader dem komme tvivlen til gode.

Uanset hvad, så betyder mine små 3.000 kr. i Fast Invest ikke alverden. Men dette er også en mulighed for at rydde lidt op i platforme med småbeløb investeret. Pengene fra Fast Invest skal overføres til Grupeer, som jeg har haft fornøjelsen af at møde, og som jeg fik et glimrende indtryk af.

Kameo

Hos Kameo er den interne rente faldet betragteligt. Fra 2,71 til 2,41%. Det skyldes dog ikke manglende afdrag eller lignende.

Årsagen til faldet er, at jeg i august investerede 2.000 kr. ekstra. Da porteføljen endnu er lille, bestod den pludselig af 30% nye lån, hvor afdrag først påbegyndes i løbet af september eller oktober. Sammen med 300 kr. i ikke-investerede kontanter, betyder det, at den interne rente er faldet midlertidigt. Nominelt tjente jeg dog knap 50 kr. i renteindtægter fra Kameo.

Knap 2.000 kr. i passiv indkomst fra crowdlending

I august tjente vi i alt 1.994,40 kr. fra crowdlending alene.

Jeg forsøger med mellemrum at mide mig selv om, hvor fantastisk det er, at tjene noget der nærmer sig “rigtige” penge på udlån. Aktieindkomst og udbytte er også fedt, men crowdlending føles mere håndgribeligt, og det har hidtil været meget mere stabilt.

Juli 2019: Nej tak til Invest & Access

En bisværm i maj er nok et hølæs værd, en bisværm i juni er nok en sølvske værd, en bisværm i juli er ej en flue værd

Der var i juli måned et overordnet fald i beregnet internt afkast for flere crowdlending-platforme. Det betød, at forventet årligt afkast faldt en smule fra 11.561,62 kr. til 11.545,44 kr. Ikke nogen kæmpe forskel, men det havde da været sjovere at opleve en stigning.

Flex Funding bogførte tab på fordringer svarende til 10,60 kr. Med 9,18 kr. i renteindtægter samt provisionsgebyrer til Flex Funding betød det en fald i porteføljens værdi på i alt 2,60 kr. Jeg havde med andre ord et lille negativt afkast hos Flex Funding i juli måned.

Afkastet hos Mintos er også faldet lidt. Dog ikke mere end normale udsving. Jeg har valgt at holde mig langt fra deres nye Invest & Access. Dels fratager Invest & Access al frihed til fx at frasortere risikable låneudbydere og lavtforrentede lån. Men endnu værre er det, at man ikke kan sælge lån i restance. Hvad er fordelen ved “instant realisation”, hvis det kun gælder et udsnit af porteføljen? Man har alligevel altid let kunnet sælge de populære lån på det sekundære marked. Ved Bondoras Go & Grow er renten lavere, men i det mindste kan man sælge hele porteføljen uanset status på de underliggende lån.

Min største bekymring er, at Invest & Access-investorer tilsyneladende får førsteret til alle nye lån. Det betyder, at vi andre risikerer at stå med de sørgelige rester. Hidtil har der heldigvis været nok til alle, men hvis det ændrer sig, så bliver jeg nok nød til at finde en anden platform.

Hos Kameo er låntagerne begyndt at afvikle og betale renter. Det betyder, at afkastet langsomt stiger, og at der derfor kommer penge i kassen. Generelt er jeg blevet ganske glad for Kameo, men ville dog ønske, at der var flere lån i danske kroner. Men hellere færre investeringsmuligheder af høj kvalitet end mange højrisikolån. Så må jeg bare investere lidt større beløb ad gangen.

Juni 2019: Når affiliate-indkomst er til besvær

Er maj tåget og juni hed, bliver græsset højt og koen fed

Det er snart længe siden, at jeg overførte mere end småbeløb til vores investeringer i crowdlending. Det skyldes, at vi arbejder på at kunne budgettere et år ud i fremtiden… og at jeg til tider har svært ved ikke at shoppe aktier.

Det gennemsnitlige interne afkast var næsten præcis det samme som i maj: 9,81%. Men på grund at renters rente og et par mindre nye indskud, er det forventede afkast kommet endnu nærmere de 12.000 kr. om året.

Som tidligere nævnt er vi begyndt at overføre vores månedlige opsparing til ny bil til Bondoras Go & Grow-konto. Det er en fornøjelse at se lidt afkast af penge, som vi normalt har stående i banken til 0% i rente.

Jeg overførte også 1.000 kr til Kameo. De har for tiden et nyt projekt med 11% i rente, som jeg ikke kunne nære mig for at deltage i. Det tager altid lidt tid at komme rigtig i gang på en ny platform, men hidtil har jeg da tjent knap 50 kr. hos Kameo. 50% kr. som “kun” beskattes med 22% ;-)

Housers har vist sig sværere at afvikle end forventet. Det skyldes nemlig, at jeg tilsyneladende modtog 50 EUR i affiliateindtægt via MoneyBrewer. Og dem må man tilsyneladende ikke trække ud, før de har været investeret. Jeg promoverer ikke aktivt Housers, men de er med på listen, og fra tid til anden kommer der lidt penge ind den vej.

Samlet var der i juni en stille og støt udvikling med en samlet renteindtægt på 1,320.38 kr. Tænk en gang; helt uden at løfte en finger.

Maj 2019: Bilopsparing hos Bondora

“Maj måneds kulde gør laderne fulde”

Det gennemsnitlige interne afkast steg med 0,1%-point til 9,80%. Samtidig er vi tæt på endnu en milepæl: 12.000 kr. i årligt afkast. Det er sjovt at tænke på, at vores passive indkomst udgør 1.000 kr. om måneden fra crowdlending alene.

I januar brugte vi 90.000 kr. på min “nye” bil. Da vi hver måned lægger 1.000 kr. til side til en ny bil, var opsparingen således i april på 4.000 kr. I stedet for at lade pengene stå og samle inflationsstøv på bankkontoen, valgte jeg at overføre dem til Bondoras Go & Grow-konto med forventning om 6,75 % i afkast.

Jeg har oprettet en ny særskilt bilopsparing, hvortil jeg indtil videre fast vil overføre de 1.000 kr. om måneden. Naturligvis fuldt bevidst om, at der er en risiko forbindet med at investere sin opsparing.

Bondora Go&Grow bilopsparing

Brickshare udbetalte endelig udbytte igen: Hele 43,57 kr. eller i alt 232,57 kr. siden start.

Fra Kameo er de første renter kommet ind: 16,67 kr. for en låneandel på 2.000 kr. Det har været lidt begrænset med nye danske lån, men det er dog lykkes at få investeret det første indskud på 5.000 kr. Jeg overvejer alvorligt at investere lidt flere af selskabets penge i Kameo, men skal lige have overblik over nogle (ikke relaterede) forestående udgifter inden da.

Derudover var der i maj ingen usædvanlig aktivitet på de andre platforme, bare en fortsat renteindtægt på samlet 1.022,67 kr.

April 2019: Farvel til Housers

April gav præcis samme gennemsnitlige interne afkast som marts: 9,70%.

De fleste platforme gav da også nogenlunde samme afkast som måneden forinden. Det betød et samlet månedligt nominelt afkast på 812,90 kr., hvilket vel er meget pænt for knap 109.000 kr. investeret. Og jeg bliver aldrig træt af at modtage passiv indtægt fra crowdlending uden at løfte en finger!

Mintos PLN er snart afviklet med kun 425 kr. tilbage og resten overført til Mintos EUR. Der er for så vidt intet galt med den polske złoty, men det var ikke det administrative bøvl værd.

Bondora sniger sig fortsat langsomt ned mod de “lovede” 6,75 %. Jeg er blevet ganske glad for deres Go & Grow, som gør det let at overskue, let at hæve og uden bekymring for lån i restance. Jeg er ved at opspare et års opsparing som alternativ til A-kassen, og overvejer et overføre nogle af de penge til Go & Grow. Samtidig overvejer jeg også at oprette en Go & Gro selskabskonto. Om det bliver til noget, er endnu ikke besluttet, men jeg er træt af at betale negativ rente for indestående i banken!

Afkastet fra Grupeer og Fast Invest bliver ved med at stige. Gad vide, hvor længe det fortsætter?

Afkastet hos Kameo var i april et rundt 0, da vi endnu har første afdragsdato til gode. Jeg købte for 2.000 kr. låneandele i et projekt, der skal finansiere lokalerenovering i en erhvervsejendom. Renten er 10%, med første rate d. 9. maj.
Endvidere indskød jeg 500 kr. i et lån med sølle 5% rente. Mest af alt fordi der stod 3.000 kr. på kontoen og samlede støv. Forhåbentlig kommer der snart et par nye lån med gode renter, så pengene kan komme i arbejde.

Og så er Housers på vej ud! Afkastet er for lille, og det er irriterende at skulle betale kildeskat i Spanien. Det gider jeg ikke at fedte med længere, og overvejer derfor, hvilken anden anden platform med ejendomsudlån, der skal overtage pladsen. Til det formål er moneybrewer.com naturligvis perfekt :-)

Marts 2019: Kameo og en rund milepæl

I marts oprettede jeg en konto hos danske Kameo og overførte 5.000 kr. Beløbet svarer til nettohonoraret for mit interview med Kameo. Om kort tid udgiver jeg en artikel om samme, henvent til de som foretrækker at læse.

Jeg er glad for at have fået denne mulighed for at afprøve Kameo, som ser ud til at kunne give pæne afkast med sikkerhed i ejendom. Endvidere er det min første investering via selskabet, da alle andre investeringer hidtil har været med private midler. En god start på en forhåbentligt støt voksende selskabsportefølje. Nu bliver det spændende at se, hvilke projekter, pengene skal investeres i.

Det er i øvrigt længe siden, jeg sidst har modtaget udbytte fra Brickshare. Det bør undersøges ved lejlighed, men beløbet er så lavt, at det ikke har været højt på listen over prioriterede opgaver. Mon ikke der er en god forklaring?

Ellers går alt sin vante gang. Det gennemsnitlige forventede afkast ligger ret stabilt lige under 10%. Og så har jeg for første gang ramt et forventet årligt afkast fra crowdlending på 10.000 kr. Det er ikke ligefrem nogen formue, men, hey, vi er tæt på at generere 1.000 kr. om måneden i passiv indkomst fra crowdlending alene, uden at løfte en finger!

En læser påpegede for nylig, at her har været lidt for stort fokus på crowdlending i forhold til tidligere, og det har han helt ret i. Der vil fortsat komme en del om emnet, men jeg vil forsøge at vende lidt tilbage til den gamle stil med et bredere fokus.

Februar 2019: Vi nærmer os 10.000 kr. i årligt afkast

Dette er en kortere opdatering end normalt, fordi vi har travlt med flytning. og istandsættelse. Mere om vores nye (gældfrie) hus i en snarlig artikel.

Februar gjorde ikke et stort nummer ud af sig. Den samlede interne rente (9,66%) er næsten den samme som i januar, og det er vel en positiv ting.

Bondoras Go & Grow falder langsomt til de forventede 6,75%, og Mintos holder sig stabilt omkring imponerende 13,25%.

De to prøveballoner (Grupeer og Fast Invest) giver fortsat stigende afkast. Særligt hæfter jeg mig ved Grupeers utroligt høje afkast på 14,33%!

Alt i alt viser beregningerne en forventet årligt indtægt på 9.888,37 kr. fra crowdlending alene. Hvis den udvikling fortsætter, rammer vi inden længe en flot rund milepæl på 10.000 kr. Kombineret med vores lille portefølje af udbytteaktier har vi så småt fået opbygget en passiv indkomst, der – omend ikke voldsomt stor – trods alt ikke længere kan kategoriseres som “håndører”.

P.S. I samarbejde med en dygtig VBA-udvikler er vi ved at lægge sidste hånd på et brugervenligt regnark, som gør det let at holde styr på sin crowdlending-portefølje. Glæd dig :)

Januar 2019: 100.000 kr. i crowdlending!

I januar tilføjede vi lidt ekstra til porteføljen: ca. 10.000 kr til Mintos og 4.500 kr. til Bondora Go & Grow. Det har bragt os lige over 100.000 kr. investeret i crowdlending. Helt præcis 101.443,59 kr.

Hvorfor netop disse to platforme? Mintos fordi afkastet er højt, og fordi det er en stor, stabil og troværdig platform. Bondora fordi jeg synes godt om Go & Grow, der giver mulighed for hurtig likvidering af midlerne. Jeg ser det som en slags højrentekonto (omend risikoen naturligvis er højere end en bankkonto). Bondora er dertil også en etableret deltager på crowdlending-fronten, som jeg forventer vil eksistere langt ud i fremtiden.

De danske platforme (Flex Funding, Lendino og Brickshare) indbringer relativt stabile, encifrede, afkast. Omend flere lån hos både Flex Funding og Lendino fortsat er i restance, så jeg forventer desværre en dag at måtte foretage relativt betydelige afskrivninger.

De nytilkomne platforme Grupeer og Fast Invest præsterer fortsat rigtig pænt med afkast på hhv. 13,99 og 12,48%! Samlet har de blot 5.000 kr., investeret på disse to platforme, givet et nominelt afkast på knap 500 kr. siden sommeren 2018.

Som nævnt besøgte jeg i januar to platforme, nemlig Crowdestor i Riga og Bondora i Tallinn, som jeg vil skrive mere om i to kommende artikler.

Turen til Tallinn var et samarbejde med Sarah fra fra Forlaget Penge og Nordic Invest Camp med sin assistent, Sophie. Ud over at få et glimrende indblik i Bondora, indspillede vi også en podcast om crowdlending, som du kan høre her:

Hør Pengepugeren i Ophelia Invest Talks
Listen to "Afsnit 3 Crowdlending (25.01.2019)" on Spreaker.

December 2018: Status for året der gik, og hvad fremtiden bringer

December var i sig selv en endnu en stille måned hvad angår crowdlending. Renteindtægterne trillede ind, og det forventede årlige afkast ligger fortsat stabilt lige under 10%.

Bondora falder fortsat som forventet. Det skal jo gerne nå de 6,75%, som omlæggelsen til Go & Grow forventes at medføre.

Jeg afvikler fortsat PLN-kontoen hos Mintos ved løbende at veksle til Euro. Det kan simpelthen ikke betale sig at investere i polske złoty, så længe der er mangel på tilgængelige lån.

Mintos’ EUR-lån klarer sig i øvrigt fint. Det er faldet lidt på det sidste, men der er igen kommet flere højtforrentede lån, så mon ikke det vender? Ikke at jeg klager over et gennemsnitligt afkast på 13,50%!

PeerBerry ligger også med et ganske stabilt afkast på 11,36%. Det er i øvrigt en ganske glimrende og enkel platform. De havde lidt svært ved at opfylde efterspørgslen efter nye lån tidligere på året, men det er ikke længere tilfældet. De siger selv, at de var opmærksomme på problemet, og at det ikke forventes at ske igen.

Flex Funding og Lendino har ikke rykket sig meget. Jeg synes desværre, det er ret svært finde tilgængelige lån på Flex Funding.

Grupeer har vist nået sit toppunkt med lidt under 14% i afkast. Et virkelig flot niveau, som jeg kunne være fristet til at kaste flere penge efter.

Den interne rente vokser fortsat hos Fast Invest, og de skulle gerne nå nogenlunde samme niveau som Grupeer.

Status for 2018

Jeg synes selv at have opnået en glimrende spredning: Her er nye platforme med de højest forventede afkast såvel som en potentielt højere risiko. Og så er der det pæne, stabile afkast hos Mintos og Peerberry samt de let realiserbare investeringer i Bondoras Go & Grow. Dertil har jeg de danske platforme, som hidtil ikke har givet voldsomt store afkast, samt ejendominvesteringerne hos Housers og Brickshare.

Den 1. januar 2018 var der 60.445,96 kr. og jeg tilføjede i løbet at året 20.184,16 kr. Årets interne rente endte på 8,1%, svarende til 5.703,47 kr i afkast. Svarende til 475 kr. om måneden. Det er lidt mindre end forventet, men dog ikke helt ringe for en investering på uder under 100.000 kr.

I 2018 har vi samtidig oplevet et år med fald i aktiekurserne. Et tilsvarende beløb investeret i S&P 500 ville have medført et nettotab på knap 5.500 kr. Ikke så ringe endda. Hidtil har vi dog ikke kunnet tale om en decideret finansiel krise for andre end aktierinvestorerne, så jeg afventer stadig resultatet af en situation lig den, vi oplevede for 10 år siden.

Hvad vil der ske i 2019?

Hidtil har crowdlending mest af alt været leg, og det er det fortsat. Man skal være forsigtig med at gå all-in, når noget ser ud til at være for godt til at være sandt. Særligt i år har jeg endvidere været mere optaget af aktiemarkedet og af at lægge penge til side til vores planer for familien. Det har derfor været ret småt med tilførslen af kapital til crowdlending i det seneste år.

Nu er flere ting dog lige ved at falde på plads, og så vil jeg overveje en fast månedlig overførsel, for langsomt at øge porteføljen. Jeg kunne også godt finde på afprøve en enkelt af de højtydende platforme, der stiller sikkerhed i ejendom. Fx Crowdestate. Men for at være helt ærlig, er det ikke usandsynligt, at jeg finder på noget helt nyt at kaste penge efter. Jeg er har en tendens til konstant at kaste mig ud i (muligvis lidt for mange) nye projekter.

I øvrigt starter den ny år med nogle spændende rejser. I den kommende weekend tager jeg til Riga for at besøge Crowdestor. Og i slutningen af januar flyver jeg til Bondoras kontor i Tallinn sammen med Sarah Ophelia Møss fra Forlaget Penge. Sarah arrangerer også Nordic Invest Camp, som nok vil interessere mange af jer.

I øvrigt skal jeg også have fundet en ny måde at præsentere tabellerne ovenfor. De begynder at blive alt for store til at vise i billedformat. God idér modtages med taknemmelighed.

…og så har jeg længe lovet at udvikle et brugervenligt regneark til beregning af intern rente, så det må jeg også hellere få lavet færdig og delt med jer, kære læsere.

Godt nytår 🥂

November 2018:  Endnu en stille måned

Jeg havde i november ikke investeret yderligere i crowdlending. Alt økonomisk overskud dels enten til aktieopkøb, dels til at booste bankkontoen. Vi har fortsat en del projekter i støbeskeen, som kommer til at kræve lidt ekstra på kistebunden, så kontantopsparingen får et boost for tiden … Selvom det kan være lidt trist at se vores penge ligge inaktive på en bankkonto med nulrente.

Jeg blev træt af Mintos‘ polske lån. Der er for få gode lån og for mange uinvesterede złoty, så har jeg stoppet geninvesteringen, og overfører løbende kontanter over til EUR-kontoen.

EUR-lånene ser derimod glimrende ud. Afkastet holder sig ganske stabilt omkring 13%, og dét må siges at være et ganske pænt afkast.

Bondora falder fortsat, som forventet efter konverteringen til Go & Grow. Den burde gerne ramme 6,75% og herefter holde sig jævnt i det leje. Go & Grow giver jo et noget lavere afkast end mange alternativer. Men fordelen er, at det forventes at være et meget stabilt afkast, som endda kan hæves, når det måtte ønskes. Jeg skal tilmed ikke tænke på låne i restance.

Afkastet fra Grupeer og Fast Invest vokser fortsat pænt, men ellers holder de andre platforme sig nogenlunde på et samme niveau som i sidste måned.

Kan i ha’ en fantastisk jul! Vi ses i det ny år.

Oktober 2018: Konvertering til Go & Grow 

Jeg oplevede i oktober faldende afkast på flere fronter. Særligt pga. omlægning til Go & Grow hos Bondora, men det er desværre ikke eneste årsag. Det betyder derfor også, at det forventede årlige afkast er faldet betragteligt.

Jeg er dog fortrøstningsfuld, for der er umiddelbart gode forklaringer bag det meste af af den negative udvikling. Desuden bør man vel aldrig være utilfreds med et årligt afkast på knap 10%!

Mintos PLN er faldet pga. den faldende złoty-kurs. Den svinger som altid frem og tilbage, så næste måned er den nok oppe igen.

Jeg har stoppet afviklingen af Flex Funding og Lendino, og geninvesterer fremadrettet modtagne renter og afdrag. Det er mest af alt for fortsat at have føling med, hvad der foregår i det danske crowdlending-marked. Men også lidt fordi der, ved paneldebatten i torsdags, kom nogle gode argumenter for at være lidt forsigtig med de højtforrentede udenlandske lån.

De to nye, Grupeer og Fast Invest, klarer sig fortsat fint. Grupeer har det højeste afkast af alle (13,22%!), og Fast Invest er godt på vej opad.

Bondora Go & Grow

Jeg solgte i oktober alle låneandele til Bondora, og konverterede til det nye ‘Go & Grow’ koncept. Bondora Go & Grow består I, at man investerer i en samlet lånepulje hos Bondora. En slags indeksfond for crowdlending, om man vil.

Pengene kan likvideres når som helst mod et fladt gebyr på 1 EUR. Og da man reelt ikke modtager afkast, før pengene trækkes ud, kan skatten udskydes, indtil investeringen realiseres. Sådan er det i al fald i Bondoras hjemland, Estland. Om det reelt også gælder i Danmark, skal undersøges ved lejlighed.

Go & Grow tilbyder således en række fordele i forhold til mange af alternativerne:

  1. Let at realisere pengene
  2. Let at beregne afkast
  3. Lavere risiko
  4. (Muligvis) let at håndtere og optimere skatten

Ulempen er, at Go & Grow forventes at give et årligt afkast på 6,75%. Det er jo betydeligt lavere end de andre udenlandske platforme, men risikoen er også meget lavere.

Det kostede desværre dertil en del at konvertere mine eksisterende lån til Go & Grow, fordi jeg solgte dem tilbage til Bondora med rabat. Jeg kunne have været lidt tålmodig og lade lånene udløbe først, men tålmodighed er ikke min stærke side. Jeg har dog stadig haft et ganske pænt afkast siden starten, så det er OK.

September 2018: Pengene triller helt automatisk ind

September har været den måske mindst begivenhedsrige måned i lang tid. Vi har meget travlt med andre ting, så intet nyt er afprøvet og ingen penge er trukket ud.

Den beregnet årlige interne rente er på ganske stabile 11,18 % og giver dermed et forventet årlig afkast på 9.591,57 kr. I denne måned alene tjente vi 816,26 kr. på crowdlending – helt uden at løfte en finger. Det er da et ganske pænt afkast for knap 86.000 kr. investeret.

Den interne rente fra Brickshare er faldet. Det skyldes, at de (desværre) er begyndt at udbetale udbytte hvert kvartal i stedet for månedsvis. Det har de valgt gøre, fordi udbetaling af udbytte foregår manuelt. Brickshare arbejder dog på at automatisere processen, og så burde udbytte igen blive udbetalt på månedsbasis.

Afkastet hos Bondora er faldet lidt. Det skyldes primært, at jeg er ved at lægge udbetalte renter og afdrag til side til at afprøve Go & Grow konceptet. Og uinvesterede midler giver som bekendt intet afkast.

PeerBerry har svært ved at skaffe tilstrækkeligt med lån. Der er derfor 44 EUR uinvesteret. Det er ikke ligefrem optimalt. Hvis det fortsætter, kan Grupeer muligvis godt blive den foretrukne platform, næste gang der tilføjes penge til porteføljen. De har nemlig givet godt udbytte, og tilbyder fortsat en del lån.

Fast Invest skuffer heller ikke. Også her er afkastet stigende.

Afkastet hos Mintos er faldet en smule. Det matcher med, at mængden af højrentelån har været faldende. Mintos er dog stadig min foretrukne platform, hvor forholdet mellem risiko og afkast vurderes til at være ganske godt.

Jeg håber, I har haft en mindst lige så indbringende måned!

August 2018: En stille (måske endda sløv) måned

For en gang skyld foretog jeg mig intet på crowdlending-fronten i en hel måned. Ingen nye investeringer og ingen nye platforme. Kun lidt udtræk fra Flex Funding og Lendino, ellers passede det hele sig selv.

Hos Mintos er den polske złoty igen faldet. Den svinger typisk mellem 1,73 og 1,78 danske kroner for en złoty, så dét er der ikke noget nyt i. Men det betyder dog lavere afkast end forventet i denne måned.

Derudover var august især karakteriseret ved, at Mintos’ største samarbejdspartner og låneudbyder, Mogo, tilbagekøbte rigtig mange låneandele, samtidig med at de stoppede med at udbyde de eftertragtede højrentelån. Det skyldes, at Mogo er blevet så stabile og anerkendte, at de kan udstede obligationer til en lavere rente, end de har betalt os crowdlendere.

Det betydelige fald i mængden af udbudte højrentelån har medført et par procentpoints fald i afkastet blandt mange investorer. Samt et medfølgende run mod andre platforme, som lover højere afkast. Det betød især, at lån fra PeerBerry for tiden bliver revet væk, og at der derfor er mange, som ikke kan få alle deres penge investeret.

Mintos indgår dog ofte aftaler med nye låneudbydere, og PeerBerry har ligeledes annonceret flere låneudbydere, så mon ikke der kommer mere ro på i løbet af september? Vi skal dog nok forvente lidt lavere afkast i nærmeste fremtid, men vi har da også være ganske forkælet med de hidtil enorme renteindtægter på over 12 %.

Generelt synes jeg, at flere har overreageret en anelse på den seneste tids begivenheder. Vi fik i en periode adgang til tonsvis af langsigtede lån med høj rente og cashback på op til 5 % – endda fra en af de mest stabile låneudbydere. Nu køber Mogo så nogle af lånene tilbage, og vi får frigivet vores midler men kan stadig beholde de lettjente cashbacks. Det kan jeg godt leve med, også selvom det har medført en smule panik blandt de, som søger de højest mulige renter.

Grupeer kan i øvrigt være en godt bud, hvis man søger højere renter. Mine små testbeløb genererer i al fald ganske pæne afkast. Alene i august måned betalte Grupeer et afkast på 29,94 kr. for mine sølle 2.500 kr.

Også Fast Invest har hidtil vist sit værd. Her har jeg tjent 22,51 kr. i løbet af den første fulde måned på platformen. I alt 52,46 kr. i afkast for lidt over 5.000 kr. investeret på Grupeer og Fast Invest.

I ønskes alle et godt og indbringende efterår!

Juli 2018: Vi nærmer os hastigt 10.000 kr. i afkast

I juli måned oprettede jeg en konto hos Fast Invest. Formålet er at kombinere et højt afkast med let adgang til likvider. Endnu er der ikke kommet nogle renter ind, men det er som forventet. Den første betalingsdato er ifølge Fast Invest 7. august, så det bliver nok en god dag.

Hos Grupeer går det fantastisk. Allerede mindre end to måneder inde, er her et beregnet årligt afkast på knap 10 %. Det er ret imponerende i betragtning af, at der typisk går nogle måneder, før alle lån begynder at slå igennem i beregningerne.

Grupeer sender som standard en mail, hver gang der kommer renter ind på kontoen, og det er jo meget sjovt at se, hvordan jeg tjener penge uden at lave noget. Men jeg slog det nu alligevel fra. Det er immervæk en kende forstyrrende med så mange mails hvor der står “Du har nu modtaget 0,12 €”.

Mintos er den polske złoty igen steget og har dermed trukket afkastet med sig op. Gode gamle złoty. Hvis der ikke er andet at skrive om, så kan jeg altid regne med, at den polske valuta har rykket sig. Jeg skulle i øvrigt have fuld mit eget råd fra juni og spekuleret i PLN, men det er jo let at være bagklog.

Mintos udbyder desværre for tiden færre højtforrentede lån efter at låneudbyderen Mogo er begyndt at udstede obligationer frem for at sælge låneandele via Mintos. Vi kan derfor muligvis se frem til lidt faldende afkast i fremtiden. Det er lidt en skam, men på den anden side skal man være et skarn for at være utilfreds med renteindtægter på knap 11 %.

Og mon ikke Mintos snart får iværksat samarbejde med nogle flere udbydere, der tilbyder renter på på 12 – 13 %?

Brickshare udbetalte også denne måned udbytte. De er dog begyndt at tilbageholde udbytteskatten, så jeg modtager mindre, men beregner stadig den interne rente med udgangspunkt i afkast før skat.

Det beregnede årlige afkast er nu på knap 9.550 kr. Hvis jeg investerer yderligere 4.000 kr. burde vi komme over de 10.000 kr. ved udgangen af august. Men vi har også andre projekter, som skal finansieres… Hmm skal, skal ikke?

Vi har i øvrigt tjent i alt 9.095,50 kr. siden vi startede med crowdlending i november 2016.

Juni 2018: Grupeer kom med i porteføljen

Juni måned bar mest præg af, at Grupeer blev lukket ind i folden, og det var vist ikke en helt skidt beslutning. Selvom jeg kun har benyttet Grupeer i under en måned, er der allerede begyndt at komme penge ind. 8,50 kr. for at være helt præcis. Og det er jo en glimrende start – den korte periode i betragtning.

I starten er afkastet fra en ny platform altid lavere end forventet, fordi der først skal gang i afdragene på de nye lån. Men jeg regner med at ramme omkring 14 % i årligt afkast inden for det næste halve år! Flere andre garvede crowlendere har da også udtrykt positiv erfaring med platformen – herunder medlemmer af “min” facebook-gruppe, Crowdlending Danmark (kom og vær med) .

Mintos falder den polske złoty desværre fortsat i kurs, og det er gået noget ud over afkastet i PLN-udlån. På den anden side tror jeg, at kursen vil vende inden for en rimelig periode. Hvis jeg var Forex-spekulat, ville jeg nok købe PLN i disse dage i forventning om en snarlig stigning.

Brickshare fortsætter med at udbetale “bonus” (udbytte), så der er jo dejligt. Ganske vist kun 21 kr. om måneden, men mange bække små…

Derudover kan jeg nu for første gang forvente et årligt afkast på over 9.000 kr. Næste milepæl er således det dejligt runde 10.000 kr.

Kan I have en fantastisk sommerferie!

Maj 2018: En stille måned (på det gode måde)

Jeg har primært haft fokus på aktiemarkedet i maj, så crowdlending fik næsten lov bare at vokse i fred. Jeg overførte dog en smule til Housers, fordi der længe havde stået et kontantbeløb, som var lidt for lavt til at blive investeret pga. minimumsinvesteringen på 50 EUR.

Den polske złoty er desværre faldet i værdi på det sidste, hvilket gik ud over månedens PLN-afkast hos Mintos. Złoty svinger ofte lidt i værdi, og stiger nok også igen. Polen fører så vidt jeg ved ikke officiel fastkurspolitik med euroen, men kursen holdes alligevel rimeligt stabil.

Flex Funding og Lendino afvikles fortsat langsomt. Der er desværre intet godt nyt vedr. de to ubetalte lån hos Lendino.

Brickshare udbetale som ventet fortsat udbytte på månedlig basis. Selvom det ikke er meget, så det er nu meget sjovt at se de 21 kroner tikke ind på kontoen hver måned. Tak til dig, som lejer “min” lejlighed i Ørestaden.

Bondora har passet sig selv. Der er ikke sket så meget, ud over at der er rullet knap 200 kr. ekstra ind i afkast efter afskrivninger.

Har I i øvrigt set, at PeerBerry er begyndt at tilbyde danske lån? De arbejder rigtig hårdt på mange fronter for tiden, og kunne godt gå hen og blive en reel konkurrent til Mintos.

I alt tjente vi i maj 705,26 kr. på crowdlending efter afskrivninger og udtræk fra Lendino og Flex Funding. Helt uden at have løftet en finger.

April 2018: Slut med DKK-lån i  Mintos

April var en stille måned hvad angår crowdlending. Jeg har ikke overført flere penge denne gang, men mere eller mindre ladet pengene arbejde i fred og ro. Aktiemarkedet skal jo også have lidt opmærksomhed fra tid til anden :)

Jeg måtte dog erkende, at der ikke foreløbig bliver afsat den nødvendige tid til at analysere potentialet for en strategi med køb af højrisikolån fra Bondoras seconday market. Tid er en værdifuld ressource for tiden, så det er nødvendig at prioritere indsatsområderne. De penge, jeg havde “lagt til side” til netop køb af højrisikolån blev i stedet overført fra Bondora til PeerBerry, og har dermed mindsket Bondora-porteføljen tilsvarende.

Jeg har desværre måttet konstatere at  Mintos’ lån i danske kroner er så godt som forsvundet fra platformen. Sølle 750 kr. kunne ikke geninvesteres på en hel måned. Så jeg overførte pengene til EUR-kontoen og lukkede den danske. Det er lidt en skam.

Brickshare ser ud til endelig at udbetale udbytte på månedsbasis. Hvis alt går vel i den kommende tid, kunne jeg godt finde på at investere “rigtige penge” derigennem.

Afvikling af Lendino og Flex Funding fortsætter som hidtil. Der er desværre fortsat ingen afklaring på de to udestående lån hos Lendino. Hvis de aldrig bliver betalt tilbage, kan jeg i det mindste fradrage tabet i skat.

Der siver også lidt penge in fra den lille indsats hos Housers, men flere at investeringerne er jo buy-to-sell, som først giver afkast efter salg. Generelt ved jeg ikke helt, hvad jeg skal tænke om platformen. Det er et interessant koncept, som minder om en sydeuropæisk version af Brickshare. Men afkast fra Housers er kapitalindkomst, og beskattes dermed som udgangspunkt højere end Brickshares aktiemodel.

Marts 2018: Opdateret beregning af Bondora-afkast

(Har I set den nye kolonne yderst til højre i oversigten? Nu opgøres for hver måned det forventede årlige afkast, som pt. er på knap 9.000 kr.)

Det har længe irriteret mig lidt, at afkastet fra Bondora sandsynligvis har været lidt overvurderet. Det skyldes, at Bondora, modsat andre platforme, ikke tilbyder den såkaldte buyback guarantee. Man modtager således den fulde rente, men må til gengæld leve med tab fra lån i restance.

Jeg har hidtil korrigeret for tab ved at fratrække ubetalte afdrag fra beregningen. Men jeg har nu valgt også at fratrække forventede fremtidige tab.

Bondora tilbyder et fantastisk rapportmodul, som muliggør udtræk af enorme datamængder – herunder det forventede tab på udlån. Med lidt hjælp fra Excel er det et derfor let at lave en beregning, som tager højde herfor:

Bondora forventet tab

Som forventet har den nye regnemetode givet den interne rente et ca. 2 procentpoints nøk nedad. Til gengæld er dette et mere konservativt tal, som jeg i højere grad kan regne med. Og de knap 16 % er stadig ganske godt!

Jeg har i marts overført ca. 10.000 kr. yderligere til Mintos.

Afkastet fra Mintos bliver ved med at stige. Ikke fordi renterne stiger, men fordi de fortsætter kampagnen med at tilbyde cashback på langsigtede lån. Det betyder, at hvor gang jeg køber et langsigtet Mogo-lån, så udbetaler Mintos 5 % i cashback. Det er næsten gratis penge.

Der kommer beklageligvis fortsat ikke nye DKK-lån hos Mintos, og jeg har har derfor efterhånen vekslet alle danske kroner til Euro.

PeerBerry fik også 1.000 ekstra i marts. Jeg kan godt lide den minimalistiske stil, og alt ser ud til at køre efter planen. Afkastet faldt lidt i marts, men det skyldes, at jeg havde lavet en fejl ved opsætning af autoinvestoren, så pengene ikke blev investeret.

Afvikling af af Lendino og Flex Funding kører fortsat efter planen. Der er desværre ikke sket noget nyt mht. de 2.000 kr. i restance hos Lendino.

Jeg overvejer i øvrigt at afprøve et ny crowdlending-platform, og hælder umiddelbart mest mod RoboCash.

Februar 2018: En stille måned

I slutningen af februar overførte jeg knap 10.000 ekstra til Mintos (EUR) fordi hvorfor ikke? Det burde give en ekstra passiv årlig bruttoindtægt på 1.100 – 1.200 kr.

Desværre udbyder Mintos igen for få lån i danske kroner. Det ser ud til at ske i perioder, og så ligger der bare kontanter, som ikke geninvesteres. Jeg har derfor overført ca. 1.000 fra DKK til EUR-kontoen, så de ikke ligger og samler støv.

Bondora ser stadig et lille fald i afkast. Det skyldes, at jeg fortsat ikke geninvesterer jf. tidligere nævnte plan om at analysere mulighederne for en strategi med handel på “secondary market”. Jeg skal snart have taget mig tid til at lave den analyse! Der ligger dags dato ca. 1.500 kr. i kontanter.

Afvikling af af Lendino og Flex Funding kører som planlagt med månedlige udtræk på knap. 200 kr. fra hver. Der er fortsat 2.000 kr. i restance hos Lendino.

Generelle overvejelser vedr. crowdlending: Efter knap 1½ års erfaring med crowdlending, er jeg begyndt at føle mig mere tryg ved konceptet.  I al fald på de store, etablerede platforme. Afkastene er enorme, og det har hidtil været meget stabilt. Betydeligt mere stabilt end vores aktier.

Hidtil har crowdlending mest være for sjov og for at opbygge erfaring. Men jeg overvejer nu at kaste flere penge i den retning. Det ville dog være “rart” med en rigtig finanskrise, så vi kan få lidt historik på, hvordan det vil påvirke lånemarkedet.

Annonce

Januar 2018: Brickshare betalte udbytte

Hvad angår crowdlending bød første måned af 2018 ikke på de store overraskelser i hverken positiv eller negativ retning.

De russiske rubler hos Mintos holdt desværre ikke så længe som håbet. Der var ganske vist fine renter og afdrag, men antallet af lån var for lavt, så pengene lå bare og samlede støv. Og er der noget, jeg ikke kan lide, så er det penge uden arbejde. Derfor flyttede jeg dem over til EUR-kontoen, hvor der altid er rigeligt med lån.

Der er dog sidenhen kommet lidt flere RUB-lån til, så måske kaster jeg mig over dem igen. Renter på 17 % er jo ikke at kimse af.

Afkastet fra Bondora er endnu en gang faldet lidt. Det skyldes ikke et en lavere intern rente, men fordi jeg (som nævnt under december 2018) for en periode er stoppet med at geninvestere indkomne renter og afdrag. Pengene skal nemlig bruges til et forsøg med at opkøbe højrisikolån fra Bondoras ‘secondary market’. Jeg har desværre ikke haft tid til at gennemføre det nødvendige forudgående analysearbejde, så der ligger i skrivende stund 141 EUR og venter på at blive aktiveret…

Og så har jeg fået første “rigtige” udbyttebetaling fra Brickshare: Hele 42 kroner! Og fremadrettet burde jeg modtage udbytte hver måned. Det afspejles dog ikke i tabellen ovenfor, fordi pengene udbetales direkte til vores bankkonto.

Om alt går vel, kunne jeg godt finde på at kaste flere penge efter Brickshare i fremtiden.

December 2017: Cashback og Russiske rubler hos Mintos

December gik ganske godt. Den interne årlige rente (11,67 %) er næsten den samme som for november. Det er rart med stabilitet.

Afkast er faldet lidt for Bondora. Det skyldes. at jeg midlertidigt har stoppet geninvestering. Kontanterne skal bruges til et projekt med at købe udvalgte højrisikolån. Mere om det senere.

Det har især været en god måned hos Mintos. I december måned kørte de en kampagne med op til 5 % cashback for langsigtede lån. For at udnytte denne mulighed mest muligt, ændrede jeg autoinvestor til kun at købe lån med min. 60 måneders tilbagebetlingstid. De dejlige cashback-penge betyder, at afkastet var højere i december end tidligere, og forventes at falde til normalniveauet igen i januar. Dejligt med lidt ekstra “gratis” penge.

Kursen på PLN er steget lidt, og det øgede afkastet.

I december introducerede Mintos også lån fra Rusland i russiske rubler. Rublen er ikke den mest stabile valuta, og jeg ved heller ikke helt, hvor meget tillid man bør have til landes finanssektor. Men Mintos’ beskrivelse af den ny samarbejdspartner lød ganske interessant (mine fremhævelser):

Established in 2013, PimPay is a Russian working capital financing service for the e-commerce industry which is changing the game for online shops. Instead of waiting 7-28 days for goods to be delivered to get paid, PimPay allows shops to receive cash before delivery. PimPay offers these low-risk business loans relying on of independently developed scoring model, automatic control and repayment mechanisms.

[…] The business loans PimPay offers investors on the Mintos marketplace range from RUB 10 000 to RUB 1 million, with a repayment period of up to 30 days. The average net annual return for investors investing in RUB will be up to 17.5%.

PimPay loans will be supplemented with a buyback guarantee covering loans delinquent for more than 60 days. Historically, the share of PimPay loans late by 60 days or more has been below 1%. To retain its skin in the game, PimPay will keep at least 5% of each loan on the Mintos marketplace on its balance sheet.

Jeg overførte omkring 1.000 kr. samme dag. Det var lidt penge, der lå og samlede støv på en Borderless Account. Men jeg kunne godt finde på at øge det tal. Første måned med russiske lån viser kun en intern rente på 0 %, men det skyldes, at ingen endnu er nået til første afdragsdato. Det burde ændre sig i januar.

Risici: Rublen er som nævnt ret ustabil, og den har tidligere været stærkt plaget af inflation. Vi kan sandsynligvis forvente en fortsat faldende DKK/RUB-kurs, og den faldt da også en smule i december. Men med 17,5 % i rente, er et mindre kursfald bestemt til at leve med.

Afkastet hos Flex Funding stiger fortsat langsomt. Men jeg er blevet træt af at skulle holde øje med nye lån, for at kunne geninvestere. Så jeg er begyndt at trække penge ud med henblik på at stoppe helt hos Flex Funding. Det samme er tilfældet for Lendino – hvor jeg tilmed har 2 lån i restance, som pt er overdraget til retslig inkasso. Jeg har endnu ikke afskrevet lånene, men såfremt de ikke kommer ind (helt eller delvist), bliver det en ussel oplevelse. Det er sgu lidt sølle at miste 2.000 ud af 7.000 kr.

Brickshare: Fra 2018 burde der begynde at komme husleje ind.

Housers: Der er kommet en lille bitte smule husleje ind. Housers estimerer, at jeg dertil har haft en pæn forøgelse i friværdien. Men det medregner jeg som tidligere nævnt (se status for november) først, når en ejendom (eller andel) er solgt, og friværdien realiseret. Pt. er afkastet derfor til at overskue, men det burde meget gerne ændre sig i løbet af 2018.

I december kom der også gang i afdragene hos PeerBerry. Det er faktisk en fin lille platform. Let et benytte, ikke så meget lir – bare 12 % fast rente med buyback garanti. Jeg var lidt forsigtig, fordi det er en så ny platform, men hvis det fortsætter som hidtil, kunne de godt blive en interessant platform for diversificering. Et glimrende supplement til Mintos.

Godt nytår! 🍸

November 2017: Vi afprøver PeerBerry

Den samlede interne rente fra crowdlending stiger fortsat. Det samme gør renten fra alle platforme bortset fra Lendino.

Hvorfor stiger afkastet fra Lendino ikke?

Fordi hele to låntagere endnu ikke har betalt. Det er med andre ord 2.000 kr., som er ude at svømme på den konto. Jeg har derfor mistet lidt at interessen for at investere i Lendino, og har trukket 1.000 kr. i kontanter ud.

Men hvad skal man så gøre med de 1.000 kr.? Efter lidt chatten frem og tilbage via LinkedIn med en læser, valgte jeg at afprøve en splinterny platform, kaldet PeerBerry. De lover hele 12 % rente plus buyback garanti, og er ejet af en stor udlånsvirksomhed. Du kan læse min foreløbige anmeldelse af PeerBerry på Money Brewer. Næste måned burde der være kommet lidt renteindtægter ind, så det bliver spændende at følge med i.

Teknisk set har der også været en værdistigning hos Housers. De Skriver i al fald, at mine ejendomme er steget i værdi:

Housers Dashboard

Men jeg venter med at medregne den slags tal, indtil der kommer kontanter ind. Generelt er jeg dog positiv. Housers har potentiale til at blive en god investering.

Oktober 2017: Nu med Housers

En udmærket måned med en lille stigning på de fleste fronter. Den polske złoty er oppe igen, hvilken kan ses på afkastet for Mintos (PLN). Lendino og Flex Funding stiger også langsomt med sikkert.

Den 24. oktober oprettede jeg en konto hos Housers og overførte lidt penge for at afprøve konceptet. Jeg har desuden været i kontakt med Housers, for at forstå konceptet bedre. Forvent en anmeldelse om en måned eller to, når der er kommet lidt renter ind, og jeg har høstet mere praktisk erfaring. Det bliver spændende at skulle følge med i, hvad der sker på det sydeuropæiske ejendomsmarked.

September 2017: Brickshare og polske penge

Generelt et udmærket resultat for september. Desværre med nedgang i Mintos (PLN) fordi den polske złoty er faldet lidt i værdi i forhold til kronen. Dertil har det været ret få nye DKK-lån hos Mintos, som har medført, at over 2.000 kr. har ligget uinvesteret, og derfor ikke har givet renter. Heraf den faldende renteindtægt.

Der er endnu ikke kommet lejeindtægt fra Brickshare, selvom det var planen, at første betaling ville blive i september. De var vist en anelse for optimistiske mht. tidsperspektivet i prospektet.
(Edit: Brickshare lover første betaling i januar 2018.)

Flex Funding og Lendino stiger fortsat støt.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com